Öppen mötesplats

Den öppna mötesplatsen innebär att brukaren själv väljer sitt deltagande och verksamheten blir tillgänglig för fler medborgare. Verksamheten blir också mer flexibel och man kan planera verksamheten utifrån olika kommundelars behov.

Öppettider: Torsdagar kl. 13.00-15.00 på Anhörigcenter, Köpmangatan 12.

Enheten för Anhörig- och närståendestöd.

Mer om Öppen mötesplats

Mötesplatsen syftar till att vara just en mötesplats.

För att besöka den öppna mötesplatsen krävs inget biståndsbeslut. Statistik förs över antal besökare och aktiviteter. Med jämna mellanrum görs kontroller av besökarnas olika intressen för att anpassa verksamheterna utifrån behov och önskemål.

Fika serveras vid öppna mötesplatsen på Köpmangatan 12, det kostar 30 kronor.

Besökaren behöver kunna ta sig själv till den öppna mötesplatsen

Om besökare har hjälp- och omsorgsbehov som man inte kan tillgodose på mötesplatsen kommer de hänvisas till högre omsorgsnivå. Detta kan vara avlastning vid korttidsenhet etc. Den öppna verksamheten är inte en dagverksamhet.

Vid den öppna mötesplatsen finns volontärer. Besökaren behöver själv kunna ta sig till och ifrån den öppna mötesplatsen. Handgriplig hjälp till och från toalettbesök kan vara svårt att lösa då mötesplatsen till stor del bemannas av volontärer. Finns ett sådant behov måste ärendet diskuteras med personal på anhörig- och närståendestödet.

Kontakta enheten för Anhörig och närståendestöd om du vill veta mera.