Öppen mötesplats

De öppna mötesplatserna är tills vidare stängda på grund av coronaviruset.

Enheten för Anhörig- och närståendestöd.

Mer om Öppen mötesplats

Mötesplatserna syftar till att vara just mötesplatser.

För att besöka den öppna mötesplatsen krävs inget biståndsbeslut. Statistik förs över antal besökare och aktiviteter. Med jämna mellanrum görs kontroller av besökarnas olika intressen för att anpassa verksamheterna utifrån behov och önskemål.

Fika serveras vid öppna mötesplatsen på Köpmangatan 12, det kostar 20 kronor.

Besökaren behöver kunna ta sig själv till den öppna mötesplatsen

Om besökare har hjälp- och omsorgsbehov som man inte kan tillgodose på mötesplatserna kommer de hänvisas till högre omsorgsnivå. Detta kan vara avlastning vid korttidsenhet etc. Den öppna verksamheten är inte en dagverksamhet.

Vid de öppna mötesplatserna finns volontärer. Besökaren behöver själv kunna ta sig till och ifrån den öppna mötesplatsen. Handgriplig hjälp till och från toalettbesök kan vara svårt att lösa då mötesplatserna till stor del bemannas av volontärer. Finns ett sådant behov måste ärendet diskuteras med personal på anhörig- och närståendestödet.

Det finns öppna mötesplatser på Härnögården och på Ängecenter.
Kontakta enheten för Anhörig och närståendestöd om du vill veta mera.