Anhörigpolicy

Utifrån att Socialnämnden ska erbjuda anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen har Socialnämnden tagit fram en anhörigpolicy för Socialförvaltningen.

Anhörigpolicyns mål och syften

  • Anhöriga inom hela socialtjänstens verksamhetsområde omfattas av anhörigpolicyn. Funktionsstöd, individ– och familjeomsorg och äldreomsorg.
  • Samverkan med hälso-och sjukvården för att nå anhöriga i tidigt skede.
  • Utveckla ett anhörigvänligt bemötande av anhöriga i socialförvaltningen.
  • Syftet är att minska anhörigas fysiska och psykiska belastning. Vidare syftar det till att förbättra deras livssituation och minska deras ohälsa.