Anhöriggrupp

Enheten för anhörig och närståendestöd erbjuder förutom anhörigkonsulentens stödjande enskilda samtal även stöd i anhöriggrupper.

De anhöriggrupper där vi erbjuder stöd är:

  • Anhöriggrupp för anhöriga till demenssjuka. Finns på både dagtid och kvällstid.
  • Anhöriggrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Denna grupp träffas på kvällstid.
  • Anhöriggrupp för anhöriga till personer med neurologiska funktionshinder: Parkinson, Stroke, MS, lösningsmedelsskador, ALS, Ataxier, Huntingtons sjukdom, Narkolepsi, inkontinens, neuromuskulära sjukdomar, cerebral pares och narkolepsi

De gånger vi inte erbjuder stöd i anhöriggrupper

Vi erbjuder inte stöd i anhöriggrupper för anhöriga till personer med:

  • Intellektuella funktionsnedsättningar
  • Missbruk och beroendeproblematik
  • Sjukdomar och funktionsnedsättningar som inte ingår i anhöriggrupperna

I de här fallen kan stöd ges via enskilda stödsamtal.

Länkar till övrigt stöd