Stödgrupp

Enheten erbjuder även stödgrupper till anhöriga och närstående. I dessa grupper får både den anhörige och den närstående stöd och rådgivning.

Stödgrupp finns för personer med Parkinson och deras anhöriga.

Stödgrupp finns även till tidigt demenssjuka och deras anhöriga. Stödgrupperna för tidigt demenssjuka och deras anhöriga arbetar efter en teoretiskt, evidensbaserad modell för strukturerat stöd till målgruppen.

PER-Modellen

Utgångspunkten är en teoretisk modell som tagits fram av enhetschefen för Anhörig och närståendeenheten Pär Hägglund, tillsammans med Annika Kjällman – Alm vid Mittuniversitetet. Denna teoretiska modell heter PER-modellen® och är varumärkesskyddad av dess upphovsmän.

Forskning vid enheten utifrån arbetet med stöd utifrån PER- modellen® har visat att de tidigt demenssjuka och anhöriga som deltagit i stöd klarar sig längre utan behov av insatser än andra i liknade situation utan strukturerat stöd.

Arbetet utifrån PER- modellen® har visat sig ge kostnadsreduceringar med ca 10 miljoner per år för kommunen i form av förskjutning av vård och omsorgsinsatser. Fyra vetenskapliga artiklar har publicerats internationellt om stödet enligt PER- modellen®.