Bygg- och exploateringskarta

I denna karttjänst kan du se olika lager av samhällsplaneringen i kommunen. Du kan bland annat använda kartan för att skriva ut en situationsplan över din fastighet.
Här hittar du en guide som visar hur du tar fram en situationsplan och annan information om din fastighet från Bygg- och exploateringskartan Pdf, 251.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Karttjänsten finner du här. Länk till annan webbplats.

De lager du finner i karttjänsten är:

 • Detaljplaner
 • Fastighetsgränser
 • Väghållare
 • Potentiellt förorenade områden
 • Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Brunnar
 • 100-års flöde
 • Fädbodsinventering
 • Fysisk påverkan kustinventering
 • Fågelskyddsområden
 • Vattengeotoper
 • Kulturmiljöprogram
 • Fiskevårdsområden
 • Verksamhetsområden
 • Jordarter
 • Riksintressen
 • Skyddade områden, så som nationalparker, naturreservat och byggnadsminnen med mera.