Handlingsplan för ett växande näringsliv

Ett kryssningsfartyg i Härnösand och broschyren handlingsplan för ett växande näringsliv.

Handlingsplan för ett växande näringsliv och ett bättre företagsklimat 2021-2025

Företagsklimatet handlar, något förenklat, om hur det är att vara företagare på en plats. Det är något vi skapar tillsammans, företagare, offentlig verksamhet och civilsamhället.