Vatten och avlopp

Enskilt avlopp, dricksvatten, dagvatten, oljeavskiljare och vattenvård.

  • Kommunalt avlopp

    Har du kommunalt vatten- och avlopp så är det Härnösands Energi och Miljö - HEMAB som renar ditt spillvatten i något av sina nio avloppsreningsverk.