Vatten och avlopp

Enskilt avlopp, dricksvatten, dagvatten, oljeavskiljare och vattenvård.

  • Kommunalt avlopp

    Har du kommunalt vatten- och avlopp så är det Härnösands Energi och Miljö - HEMAB som renar ditt spillvatten i något av sina nio avloppsreningsverk.

  • Latrintömningsstation

    En latrintömningsstation för husbilar, husvagnar, tivolin och cirkusar finns på Jaktstigen 3, längs infarten till Härnösands kretsloppspark.

  • Vattentjänstplan

    Vattentjänstplanen för Härnösands kommuns ska visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.