Vatten och avlopp

Enskilt avlopp, dricksvatten, dagvatten, oljeavskiljare och vattenvård.

  • Kommunalt avlopp

    Har du kommunalt vatten- och avlopp så är det Härnösands Energi och Miljö - HEMAB som renar ditt spillvatten i något av sina nio avloppsreningsverk.

  • Latrintömningsstation

    En latrintömningsstation för husbilar, husvagnar, tivolin och cirkusar finns på Jaktstigen 3, längs infarten till Härnösands kretsloppspark.