Kommunalt avlopp

Har du kommunalt vatten- och avlopp så är det Härnösands Energi och Miljö - HEMAB som renar ditt spillvatten i något av sina nio avloppsreningsverk.

Avloppsreningen sker i tre steg: mekanisk, kemisk och biologisk rening.
Läs mer om avloppsreningsverk hos HEMAB Länk till annan webbplats.

Spillvatten

Spillvatten innehåller framförallt mycket näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar.

I genomsnitt förbrukar vi ca 180 liter vatten per person och dygn. Det mesta vattnet släpper vi ut i avloppet efter ha förorenat det. Avloppsreningsverk renar vattnet innan det släpps ut i recipienterna, oftast till havet. Syftet med reningen är att avskilja fasta ämnen, organiska föreningar och fosfor från avloppsvattnet.

Till avloppet får du bara spola ner sådant som inte orsakar problem i reningsverket, som inte förorenar naturen och inte försämrar slammets kvalitet. På toaletten ska du bara spola ner sånt som har passerat kroppen - och så toalettpapperet. Om du spolar ner giftiga ämnen i avloppsvattnet kan det förorena och förgifta våra hav, sjöar och grundvatten, det kan också störa reningen i våra reningsverk och försämra slamkvalitén.

Många kemikalier är farliga för miljön och ska därför inte hällas ut i avloppet, till exempel lacknafta, färgrester, mediciner, fotokemikalier, penseltvätt, smink och bekämpningsmedel. Dessa produkter ska lämnas in till Härnösands Kretsloppspark eller till Älands återvinningsanläggning. Överbliven medicin lämnas till ett apotek.

Fasta föremål som tamponger, bindor, tops, bomullstussar, fimpar, trassel, kattsand och jord ska slängas bland soporna.

Läs mer:
Faktablad om att tvätta bilen Pdf, 193.1 kB.
Faktablad om oljeavskiljare Pdf, 205.4 kB.
Säker hantering av kemikalier Pdf, 206.3 kB.

Gränsvärden för utsläpp av avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet Pdf, 412.5 kB.