Tolkförmedling i Härnösand

Nattviken och logotyperna för FR2000 och Qvalify.

Härnösands Tolkförmedling är certifierad enligt FR2000 kvalitetssystem.

Hos Tolkförmedlingen i Härnösands kommun får du hjälp att boka tolk. Det är en serviceverksamhet för att myndigheter, föreningar och andra verksamheter och personer som inte talar svenska ska kunna få hjälp med att förstå varandra.

Taqswebb.se är webbsidan för alla dina tolkärenden.

 • Under fliken filmer finns en instruktionsfilm hur man aktiverar sitt användarnamn och konto. Användar namn kan fås i första hand av arbetsplatsens taqswebb administratör eller så beställer man det hos tolkformedlingen@harnosand.se
 • Avbokning skall alltid göras i taqsweb.se detsamma gäller för beställing av meddelandeservice och översättning.
 • Det finns några undantag, vid akut (inom 3 tim) tolkbeställning måste man kontakta Tolkförmedlingen via mail tolkformedlingen@harnosand.se eller telefon 0611- 34 83 32.
 • Alla beställningar av översättningar och meddelandeservice ska beställas i taqsweb.se. Där bifogas information och där laddas färdigt underlag och information upp igen.
 • TF Härnösand övesätter texter utan webbdesign. Texten översätts av lämplig översättare. För myndighetsöversättning används auktoriserad översättare och önskas det utan att det är en myndighets text så lägg till den informationen vid beställningen. Texten översätts och korrekturläses innan leverans och i vid behov kan ytterligare en rättning och korrekturläsning beställas. För beställning och leverans av en översättning inom 72 timmar tillkommer en expressavgift på 150 kr/timme. Kostnaden för översättning sker per timme.
 • Om det finns ett behov av tolk efter TF Härnösands ordinarie telefontider 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00 kontaktar man TF Härnösand på samma telefonnummer 0611-34 83 32 då kopplas du automatiskt till vår samarbetspartner GTS, Gävleborgstolkservice som är vår jourtjänst och hjälper oss med att förmedla tolk. Vid jourtid tillkommer det en extra akut/jouravgift på 200 kr ex moms per tolkbeställning och levererad tolk. Pga fördyrade omkostnader.
 • GTS är även vår bemanningsjour under telefontid vid ex möten, utbildningar, sjukdom och ledighet.
 • För att akuta ärenden ska kunna hanteras så snart som möjligt av TF Härnösand så önskar vi att alla tolkärenden som inte är akuta mailas in till tolkformedlingen@harnosand.se och tolkebställningar att beställning av tolk görs via taqsweb.se så vi besvarar dom så fort vi har möjlighet.
 • Under jourtid (efter telefontid) kan du endast beställa akut tolk via telefon för samma dag, du kan inte ställa frågor om dina tolkärenden eller be om hjälp att söka efter en beställd tolk osv. Har du tolkmöten efter vår telefontid är det extra viktigt att vara förberedd och sett över aktuell status på din tolkbeställning och var noga med att kolla så du har alla kontaktuppgifter du behöver inför ditt tolkmöte och att du registrerat alla dina kontaktuppgifter så du kan bli nådd av tolk om något oförutsett hänt. Ex någon är sen till mötet, tolken hittar inte till dig där du är eller att tolken fått något akut hinder och inte kan tolka. Därför är det extra viktigt att vara förberedd med rätt information till tolk och med alla nödvändiga kontaktuppgifter inför ett tolkmöte som ska ske efter kl. 15.00.
 • Meddela gärna i tolkbeställningen om det i andra hand går bra med annan typ av tolkning ifall TF Härnösand inte lyckas att uppfylla den önskade tolkbeställingen. Detta sparar mycket tid och ger en större chans till att tolk kan levereras.
 • Ta för vana att i första hand kolla din beställning i taqsweb.se innan ett bokat möte med tolk, vilken tolk som ska tolka och om eventuell tolkändring skett (kan ändras ända fram till beställd tid).
 • Hos Tolkförmedlingen kan du beställa kontakttolk på plats, telefontolkning, videotolkning, meddelandeförmedling, ljud och text översättning av dokument, brev och broschyrer. Vid video/bild tolkning skickar tolkbeställaren en inbjudningslänk till mötet.
 • Vid telefontolkning är det tolkanvändaren som ringer upp bokad tolk.
 • Tolkanvändaren styr tolkmötet och ansvarar för att tolk mötet fungerar.
 • Tänk på att du kan använda dig av trepartssamtal för telefontolkning via mobilen eller Teams och Skypetelefoni för både ljud och bildtolkning samt dokumentdelning. Då behöver inte klienten fysiskt närvara. För bättre ljudkvalitet vid telefontolkning kan du använda dig av konferenshögtalare.
 • Kom ihåg att vi inte kan garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post.
 • Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Kontaktinformation

Besöksadress
Arbetslivsförvaltningen
Johannesbergsgatan 3
871 31 Härnösand
Telefon växel: 0611-34 83 32

Telefontider
Måndag-Fredag
09.00-12.00, 13.00-15.00
Dag före helgdag, afton och klämdag
09.00-12.00

Övrig tid har GTS (Gävleborgs tolkservice ) Jour dygnet runt 0611-34 83 32

Samt vid tillfällen då tolkförmedlingens bemanning behöver tillfälligt stänga och koppla telefonen till GTS bemanningsjour på grund av APT, Möten, Utbildning, Sjukdom, Semester mm.

För att akuta ärenden ska kunna hanteras så snart som möjligt av TF Härnösand så önskar vi att alla tolkärenden som inte är akuta mailas in till tolkformedlingen@nharnosand.se så vi besvarar dom så fort vi har möjlighet.

Tolkärenden till Härnösands Tolkförmedling efter telefontid, mailas till tolkformedlingen@harnosand.se eller beställs i taqsweb.se Länk till annan webbplats.

Beställning av tolk

Här beställer du tolk

taqsweb.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0611-34 83 32
E-post: tolkformedlingen@harnosand.se

Teckenspråkstolkar förmedlas av region Västernorrland.
Telefon: 0611-846 40

Jourbeställning av tolk - när Tolkförmedlingen är obemannad

Har du akut behov av tolk, eller behov av tolk då tolkförmedlingen är obemannad, ring 0611-34 83 32 så kopplas du automatiskt till vår samarbetspartner GTS, Gävleborgstolkservice. Det tillkommer en extra jouravgift på 200 kr ex moms per uppdrag.

Kom ihåg att uppge ditt kundnummer och övriga kontaktuppgifter vid jourbeställning.

Aktuell information om redan beställda uppdrag ses i kundwebben taqsweb.se Länk till annan webbplats.

Vill du utbilda dig i hur man använder en tolk i samtal? Länk till annan webbplats.

Broschyr om rutiner för beställning och avbokning av tolk Pdf, 2 MB.

Varför anlita oss?

Behovet av att bli förstådd är en demokratisk rättighet vid kontakter med myndigheter. Den som inte behärskar svenska språket har rätt till tolk, bland annat enligt förvaltningslagen.

Det är alltid myndigheten som ska beställa tolk.

Vi har ungefär 300 aktiva och registrerade tolkar som tolka på cirka 90 olika språk och dialekter.

Vi är medlem i Tolkservicerådet, som är en en rikstäckande organisation och består av offentligt ägda tolkförmedlingar och som arbetar för kvalitetscertifierad tolkförmedlings och tolkservice. Medlemskapet ger oss större tillgång till auktoriserade tolkar och översättare samt till andra språk. Vårt mål är att du som tolkanvändare ska få bra service och hög kvalité när du köper våra tjänster. Med din hjälp kan vi bli ännu bättre.

Alla tolkar som förmedlas via Tolkförmedlingen är testade, godkända och följer god tolksed samt har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt och omfattas av samma sekretess som övrig personal inom den myndighet som tolkningen sker.

Råd och tips till dig som beställer tolk

Råd och tips till dig som beställer och använder tolk i ditt arbete:

 • Ett tolkat samtal tar längre tid än ett enspråkigt samtal. Planera tidsåtgången väl.
 • Ge tolken tid att presentera sig före mötet.
 • Förklara för klienten via tolken vad sekretess och tystnadsplikt betyder.
 • Ha ögonkontakt med och tala direkt till din klient och inte till tolken. Genom att tala i första person (jag-form) undviker du missförstånd.
 • Prata inte för länge utan uppehåll. Undvik långa meningar, svåra ord, dialektala uttryck och facktermer.
 • Ställ kontrollfrågor för att försäkra dig om att klienten har uppfattat dig rätt.
 • Låt tolken tala till punkt. Avbryt bara om du är osäker på att allt som sägs verkligen tolkas eller om tolken och klienten sinsemellan för ett samtal som du står utanför.
 • Tolkens uppgift är att tolka och inte att delta aktivt i samtalet. Fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan och använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning.
 • Planera in paus vid längre tolkningar, fråga tolk om det behövs paus.
 • Anhöriga, bekanta och barn kan vara med som stöd till klienten i samtalet men ska inte anlitas som tolk.

information om hur man samtalar genom tolk på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om lagar för tolkar hos Riksdagen Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid bokning och planering

 • För att vara säker på att det finns tolkar tillgängliga bör du kontakta Tolkförmedlingen i god tid innan mötet.
 • Du får betala för tiden som du har tolken. Om möten drar ut över tiden får du även betala för den tiden.
 • Om den planerade tiden inte räcker till bör du försäkra dig om att tolken kan stanna. Om våra tolkar har andra uppdrag inplanerade har denne rätt att avbryta tolkningsuppdraget. Om du kontaktar Tolkservice kan vi förmodligen hjälpa dig att lösa problemet.
 • Alla beställningar måste registreras hos oss. Därför måste du alltid kontakta Tolkförmedlingen vid varje ny beställning, även om tolken kommer tillbaka samma dag.
 • Tidpunkten när tolkningsuppdrag avslutas ska anges i exakta minuter.
 • Vid akut tolkbehov eller om du missat beställa tolk kan vi oftast ordna det.
 • Om du inte är nöjda med våra tolkar vill vi att du tar kontakt med Tolkförmedlingen.


Tolkens roll

Tolkens uppdrag är att göra den muntliga kommunikationen möjlig och inget annat.
 • Före tolkningen ska tolken informera båda parter om sin roll, om tystnadsplikten och skyldigheten att tolka allt som sägs i rummet. Det som parterna inte vill ha tolkat ska de heller inte säga.
 • Tolken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att tolken aldrig får föra vidare det som sägs i en tolksituation.
 • Tolken ska vara neutral och opartisk.
 • Tolken ska återge vad som sagt i första person (jag- form) och får inte lägga till, förändra eller inte säga något med vilje.
 • Tolken får lov att avbryta om ett yttrande blir för långt för att tolka i ett svep.
 • Tolken ska inte ta på sig eller ges andra uppgifter än muntlig tolkning. Tolken är ansvarig i språkfrågan - användaren i sakfrågan.
 • Tolken och tolkanvändaren ska följa jävsreglerna i förvaltningslagen. Tolken är skyldig att avstå från uppdraget om jäv föreligger, såvida inte opartiskhet klart saknar betydelse.

Tolken får lov att avbryta uppdraget om det föreligger svårigheter att utföra tolkningen eller inte klarar ovanstående förutsättningar.

Funderat på att arbeta som tolk?

Är du bra på svenska och något annat språk, samt intresserad av ett omväxlande arbete med många mänskliga kontakter? Då kanske du skulle trivas som tolk!

För att kunna få tolkningsuppdrag måste du:

 • Kunna tala svenska och det/de språk du tolkar.
 • Ha en god utbildningsbakgrund.
 • Genomgå de tester och utbildningar som Tolkservice kräver.
 • Vara samarbetsvillig och flexibel. Du måste kunna bemästra de situationer som kan uppstå i arbetet.
 • Vid risk för jäv måste du avsäga dig det specifika uppdraget.
 • Vara neutral och opartisk. Du får ej ge uttryck för egna åsikter eller känslor i sakfrågan.
 • Skriva på de sekretessbestämmelser som Tolkservice kräver.
 • Alltid sträva efter auktorisering.

Intresseanmälan för att arbeta som tolk

Vill du veta vad de olika områden inom tolk innebär? Länk till annan webbplats.

Vill du jobba som tolk, men är inte utbildad? Länk till annan webbplats.

Läs mer här om vad det finns för utbildningar inom tolk Länk till annan webbplats.

Mer information om grundutbildning till kontakttolk i Härnösand och andra städer Länk till annan webbplats.

Har du påbörjat en grundutbildning och vill komplettera? Länk till annan webbplats.

Hur blir man auktoriserad tolk?

Du som vill bli auktoriserad tolk ska:

 • Ha fyllt 18 år och inte ha förvaltare.
 • Vara känd för redbarhet och i övrigt vara lämplig som tolk.
 • Ha blivit godkänd i kammarkollegiets tolkprov.

Auktoriserade tolkar har genomgått kunskapsprov som omfattar områdena socialvård, sjukvård, allmänna försäkringar, arbetsmarknad och vardagsjuridik. Tolkar ska behärska viktiga termer som används inom ovan nämnda områden.

Vad som gäller för dig som jobbar som tolk

God tolksed

Tolken ska informera parterna om att:

 • Tolken är neutral och ska inte ta parti för någon i tolkningssituationen
 • Tolken ska följa reglerna om tystnadsplikt
 • Tolken återger vad som sägs i förstaperson (jag-form)
 • Det parterna inte vill ha tolkat ska inte heller sägas
 • Parterna bör sträva efter att göra sina inlägg korta och undvika onödiga facktermer, slang eller utpräglad yrkesjargong
 • Om någon av parterna inte förstår ett ord eller uttryck är det parten själv som ska be om en förklaring via tolken av den andra parten
 • Parterna ska tala till varandra och inte till tolken

När är en tolk jävig?

En tolk är jävig/tar parti när:

 • Saken angår tolken själv, en familjemedlem eller nära släkting
 • Tolken eller någon honom/henne närstående är ställföreträdare för den som saken angår, eller för någon annan, som har starkt intresse i saken
 • Tolken är, eller har varit, ombud eller biträde i saken
 • Tolken, genom skuldsättning eller annan anledning, är ekonomisk beroende av någon av parterna
 • Det i övrigt finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för tolkens opartiskhet

Alla tolkar har tystnadsplikt och lyder under "Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare" samt sekretesslagen. Tolkar har även vittnesplikt.

Jobbar du som tolk idag?

Då kan kan du få en validering av dina kunskaper och få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen.
Läs mer om validering av tolkkunskaper här Länk till annan webbplats.

Utbildningsfilmer

Den professionella tolkförmedlingen

Kvalificerad tolk - Ett rättssäkert val

Den professionella tolken

Inlogg till TaqsWeb ID - för tolkar

Inlogg till TaqsWeb ID - för kunder

Inlogg till TaqsWeb ID - för administratörer