Tolkförmedling i Härnösand

Nattviken och logotyperna för FR2000 och Qvalify.

Härnösands Tolkförmedling är certifierad enligt FR2000 kvalitetssystem.

Hos Tolkförmedlingen i Härnösands kommun får du hjälp att boka tolk. Det är en serviceverksamhet för att myndigheter, föreningar och andra verksamheter och personer som inte talar svenska ska kunna få hjälp med att förstå varandra.

Taqs

Använd Taqs Web Portal (tsronline.se) Länk till annan webbplats. för att boka/avboka en tolk eller att hämta tolkens tfn nr.

Det finns några undantag, vid akut (inom 48 tim) tolkbeställning och avbokning av en tolkbeställning då måste man kontakta Tolkförmedlingen via mail eller telefon. Bekräftelsemail på klar tolkbeställning skickas ut i mån av tid. En tolkbeställnings status kontaktuppgifter till tilldelad tolk ses inom 24 timmar i kundwebben taqs.se. Statusbeskrivnings färger: Grön Klar, Röd avbokad, Gul under bearbetning.

Kom ihåg att använda taqs.se Länk till annan webbplats. för högre säkerhet och sekretess för dina tolkärenden.

Ta för vana att i första hand kolla din beställning i taqs.se innan ett bokat möte med tolk, vilken tolk som ska tolka och om eventuell tolkändring skett (kan ändras ända fram till beställd tid).

Hos Tolkförmedlingen kan du beställa kontakttolk på plats, telefontolkning, videotolkning, meddelandeförmedling, ljud och text översättning av dokument, brev och broschyrer.

Tänk på att du kan använda dig av trepartssamtal för telefontolkning via mobilen eller Teams och Skypetelefoni för både ljud och bildtolkning samt dokumentdelning. Då behöver inte klienten fysiskt närvara. För bättre ljudkvalitet vid telefontolkning kan du använda dig av konferenshögtalare.

Kontaktinformation

Besöksadress
Arbetslivsförvaltningen
Johannesbergsgatan 3
871 31 Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10

Telefontider
Måndag-Fredag
09.00-12.00, 13.00-15.00
Dag före helgdag, afton och klämdag
09.00-12.00

Övrig tid har GTS (Gävleborgs tolkservice ) Jour dygnet runt samt vid tillfällen då tolkförmedlingen behöver tillfälligt stänga på grund av APT, Möten, Utbildning, Sjukdom, Semester mm.

Tolkärenden till Härnösands Tolkförmedling efter telefontid, mailas till tolkformedlingen@harnosand.se eller beställs i taqs.se Länk till annan webbplats.

Beställning av tolk

Här beställer du tolk

taqs.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0611-34 83 32
E-post: tolkformedlingen@harnosand.se

Teckenspråkstolkar förmedlas av region Västernorrland.
Telefon: 0611-846 40

Jour beställning av tolk - när Tolkförmedlingen är obemannad

Har du akut behov av tolk, eller behov av tolk då tolkförmedlingen är obemannad, ring 0611-34 83 32 så kopplas du automatiskt till vår samarbetspartner GTS, Gävleborgstolkservice. Det tillkommer en extra jouravgift på 150 kr ex moms per uppdrag.

Kom ihåg att uppge ditt kundnummer och övriga kontaktuppgifter vid jourbeställning.

Aktuell information om redan beställda uppdrag ses i kundwebben https://taqs.se/taqsweb. Länk till annan webbplats.

Rutiner om hur man bokar och avbokar tolkar hittar du här. Pdf, 2.9 MB.

Vill du utbilda dig i hur man använder en tolk i samtal? Länk till annan webbplats.

Varför anlita oss?

Behovet av att bli förstådd är en demokratisk rättighet vid kontakter med myndigheter. Den som inte behärskar svenska språket har rätt till tolk, bland annat enligt förvaltningslagen.

Det är alltid myndigheten som ska beställa tolk.

Vi har ungefär 230 registrerade tolkar som behärskar cirka 80 olika språk och dialekter.

Vi är medlem i Tolkservicerådet, en rikstäckande organisation som består av offentligt ägda tolkförmedlingar och som arbetar för seriös tolkförmedling och tolkservice. Medlemskapet ger oss större tillgång till auktoriserade tolkar och översättare samt till andra språk. Vårt mål är att du som tolkanvändare ska få bra service och hög kvalité när du köper våra tjänster. Med din hjälp kan vi bli ännu bättre.

Alla tolkar som förmedlas via Tolkförmedlingen är testade och har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt och omfattas av samma sekretess som övrig personal inom den myndighet som tolkningen sker.

Råd och tips till dig som beställer tolk

Råd och tips till dig som beställer och använder tolk i ditt arbete:

 • Ett tolkat samtal tar längre tid än ett enspråkigt samtal. Planera tidsåtgången väl.
 • Ge tolken tid att presentera sig före mötet.
 • Ha ögonkontakt med och tala direkt till din klient och inte till tolken. Genom att tala i första person (jag-form) undviker du missförstånd.
 • Prata inte för länge utan uppehåll. Undvik långa meningar, svåra ord, dialektala uttryck och facktermer.
 • Ställ kontrollfrågor för att försäkra dig om att klienten har uppfattat dig rätt.
 • Låt tolken tala till punkt. Avbryt bara om du är osäker på att allt som sägs verkligen tolkas eller om tolken och klienten sinsemellan för ett samtal som du står utanför.
 • Tolkens uppgift är att tolka och inte att delta aktivt i samtalet. Fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan och använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning.
 • Anhöriga, bekanta och barn kan vara med som stöd till klienten i samtalet men ska inte anlitas som tolk.

  Mer information om hur man samtalar genom tolk på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.
  Läs mer om lagar för tolkar hos Riksdagen Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid bokning och planering

 • För att vara säker på att det finns tolkar tillgängliga bör du kontakta Tolkförmedlingen i god tid innan mötet.
 • Du får betala för tiden som du har tolken. Om möten drar ut över tiden får du även betala för den tiden.
 • Om den planerade tiden inte räcker till bör du försäkra dig om att tolken kan stanna. Om våra tolkar har andra uppdrag inplanerade har denne rätt att avbryta tolkningsuppdraget. Om du kontaktar Tolkservice kan vi förmodligen hjälpa dig att lösa problemet.
 • Alla beställningar måste registreras hos oss. Därför måste du alltid kontakta Tolkförmedlingen vid varje ny beställning, även om tolken kommer tillbaka samma dag.
 • Tidpunkten när tolkningsuppdrag avslutas ska anges i exakta minuter.
 • Vid akut tolkbehov eller om du missat beställa tolk kan vi oftast ordna det.
 • Om du inte är nöjda med våra tolkar vill vi att du tar kontakt med Tolkförmedlingen.

  Rutiner om hur du bokar och avbokar tolk hittar du här. Pdf, 2.9 MB.

Tolkens roll

Tolkens uppdrag är att göra den muntliga kommunikationen möjlig och inget annat.
 • Före tolkningen ska tolken informera båda parter om sin roll, om tystnadsplikten och skyldigheten att tolka allt som sägs i rummet. Det som parterna inte vill ha tolkat ska de heller inte säga.
 • Tolken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att tolken aldrig får föra vidare det som sägs i en tolksituation.
 • Tolken ska vara neutral och opartisk.
 • Tolken ska återge vad som sagt i första person (jag- form) och får inte lägga till, förändra eller inte säga något med vilje.
 • Tolken får lov att avbryta om ett yttrande blir för långt för att tolka i ett svep.
 • Tolken ska inte ta på sig eller ges andra uppgifter än muntlig tolkning. Tolken är ansvarig i språkfrågan - användaren i sakfrågan.
 • Tolken och tolkanvändaren ska följa jävsreglerna i förvaltningslagen. Tolken är skyldig att avstå från uppdraget om jäv föreligger, såvida inte opartiskhet klart saknar betydelse.

Tolken får lov att avbryta uppdraget om det föreligger svårigheter att utföra tolkningen eller inte klarar ovanstående förutsättningar.

Funderat på att arbeta som tolk?

Är du bra på svenska och något annat språk, samt intresserad av ett omväxlande arbete med många mänskliga kontakter? Då kanske du skulle trivas som tolk!

För att kunna få tolkningsuppdrag måste du:

 • Kunna tala svenska och det/de språk du tolkar.
 • Ha en god utbildningsbakgrund.
 • Genomgå de tester och utbildningar som Tolkservice kräver.
 • Vara samarbetsvillig och flexibel. Du måste kunna bemästra de situationer som kan uppstå i arbetet.
 • Vid risk för jäv måste du avsäga dig det specifika uppdraget.
 • Vara neutral och opartisk. Du får ej ge uttryck för egna åsikter eller känslor i sakfrågan.
 • Skriva på de sekretessbestämmelser som Tolkservice kräver.
 • Alltid sträva efter auktorisering.

Intresseanmälan för att arbeta som tolk

Vill du veta vad de olika områden inom tolk innebär? Länk till annan webbplats.

Vill du jobba som tolk, men är inte utbildad? Länk till annan webbplats.

Läs mer här om vad det finns för utbildningar inom tolk Länk till annan webbplats.

Mer information om grundutbildning till kontakttolk i Härnösand och andra städer Länk till annan webbplats.

Har du påbörjat en grundutbildning och vill komplettera? Länk till annan webbplats.

Hur blir man auktoriserad tolk?

Du som vill bli auktoriserad tolk ska:

 • Ha fyllt 18 år och inte ha förvaltare.
 • Vara känd för redbarhet och i övrigt vara lämplig som tolk.
 • Ha blivit godkänd i kammarkollegiets tolkprov.

Auktoriserade tolkar har genomgått kunskapsprov som omfattar områdena socialvård, sjukvård, allmänna försäkringar, arbetsmarknad och vardagsjuridik. Tolkar ska behärska viktiga termer som används inom ovan nämnda områden.

Vad som gäller för dig som jobbar som tolk

God tolksed

Tolken ska informera parterna om att:

 • Tolken är neutral och ska inte ta parti för någon i tolkningssituationen
 • Tolken ska följa reglerna om tystnadsplikt
 • Tolken återger vad som sägs i förstaperson (jag-form)
 • Det parterna inte vill ha tolkat ska inte heller sägas
 • Parterna bör sträva efter att göra sina inlägg korta och undvika onödiga facktermer, slang eller utpräglad yrkesjargong
 • Om någon av parterna inte förstår ett ord eller uttryck är det parten själv som ska be om en förklaring via tolken av den andra parten
 • Parterna ska tala till varandra och inte till tolken

När är en tolk jävig?

En tolk är jävig/tar parti när:

 • Saken angår tolken själv, en familjemedlem eller nära släkting
 • Tolken eller någon honom/henne närstående är ställföreträdare för den som saken angår, eller för någon annan, som har starkt intresse i saken
 • Tolken är, eller har varit, ombud eller biträde i saken
 • Tolken, genom skuldsättning eller annan anledning, är ekonomisk beroende av någon av parterna
 • Det i övrigt finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för tolkens opartiskhet

Alla tolkar har tystnadsplikt och lyder under "Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare" samt sekretesslagen. Tolkar har även vittnesplikt.

Jobbar du som tolk idag?

Då kan kan du få en validering av dina kunskaper och få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen.
Läs mer om validering av tolkkunskaper här Länk till annan webbplats.

Utbildningsfilmer

Den professionella tolkförmedlingen

Kvalificerad tolk - Ett rättssäkert val

Den professionella tolken

Besök även

Stöd till arbete