Intresseanmälan för att arbeta som tolk

Är du bra på svenska och något annat språk, samt intresserad av ett omväxlande arbete med många mänskliga kontakter? Då kanske arbetet som tolk passar dig.

För att kunna utföra tolkuppdrag måste du

För att bli tolk i Härnösands kommun

1. Fyll i en intresseanmälan genom att starta e-tjänsten

 • Du fyller i intresseanmälan och bifogar CV, personligt brev, betyg och/eller intyg.
 • Du får ett besked via e-post om du kan gå vidare till steg 2 i processen.

2. Bedömning av dina kunskaper och lämplighet

 • Du får via e-post information om vad som är viktigt att veta i arbetet som tolk, bland annat god tolksed.
 • Du blir kallad till ett personligt möte. Ta med ditt oöppnade utdrag från belastningsregistret.
 • Du gör ett tolktest.
 • Du får en återkoppling om dina kunskaper och din lämplighet att arbeta som tolk.

3. Introduktion/uppdrag som tolk

 • Du går en introduktionskurs för nya tolkar, cirka 40 timmar, om du inte redan genomfört kursen hos annan godkänd aktör.
 • Du får besked om du är godkänd att arbeta som tolk i Härnösands kommun.
 • Du blir registrerad som tolk och kan bli erbjuden uppdrag via Tolkförmedlingen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan samt dina inskickade dokument CV, personligt brev, betyg och intyg. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Mottagare av personuppgifter
Tolkförmedlingen
Härnösands kommun

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Lise-Lott Mineur
E-post: lise-lott.mineur@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Tolkförmedlingen
E-post: tolkformedlingen@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 83 32