Bekräftelse på mottagen handling

Om du blivit delgiven ett beslut kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått i posten - bekräfta att du tagit emot handlingarna här. Det enda du behöver göra är att ange vilka handlingar du tagit emot och vilket datum det var.

Genom att bekräfta att du tagit del av handlingen som skickats till dig börjar tiden för att överklaga löpa.

Det är viktigt att du bekräftar att du mottagit ditt beslut. Om vi inte får in ett delgivningskvitto måste handlingen skickas rekommenderat med mottagningsbevis och i sista hand måste alternativa delgivningsformer såsom stämningsman användas.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning

Ändamålet med behandlingen
Den som skickar in handlingen har antingen ett eget ärende alternativt berörs av ett ärende. Genom att använda e-tjänsten bekräftas att man tagit emot handlingar i ärendet.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Frågor om tjänsten

Margareta Byström
E-post: margareta.bystrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 75