Förenklad delgivning

När samhällsnämnden delger dig kan förenklad delgivning komma att användas. Delgivning är ett juridiskt begrepp som innebär att ett dokument, en dom eller ett beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga.

Förenklad delgivning innebär att vi skickar beslutet du ska delges via e-post eller brev. Om beslutet skickas via brev kommer vi nästa arbetsdag att skicka ett kontrollmeddelande. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att beslutet har mottagits.

1 juni och ett brev.

Det första utskicket med beslutet som du ska delges skickas dag 1.

2 juni och ett brev.

Om beslutet skickas via brev kommer vi nästa arbetsdag att skicka ett kontrollmeddelande. (Ej om beslutet skickats via e-post).

En pil.
15 juni.
15 juni.

Du räknas som delgiven två veckor senare. Du har från detta datum tre veckor på dig att överklaga.

Du får två brev, varför?

För att samhällsnämnden ska veta säkert att du har fått beslutet som du ska delges skickas två brev till dig. Brevet skickas till din senast kända adress.

Om brevet kommer i retur till samhällsnämnden skickas brevet till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.
Det första brevet innehåller beslutet som ska delges. Följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till samma adress. Kontrollmeddelandet talar om att beslutet har skickats till dig. Om du bara får kontrollmeddelandet men inte beslutet, måste du kontakta samhällsnämnden.

När är du delgiven?

Du anses ha tagit del av beslutet två veckor efter att det skickades till dig.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister bör du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.

  • Har du flyttat? Meddela adressändring till samhällsnämnden.
  • Det är inte alltid förenklad delgivning kommer att användas.
  • I vissa fall kan vi behöva delge med rekommenderat brev och mottagningsbevis.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i delgivningslagen Länk till annan webbplats. (2010:1932) 22–26§§.

Ett kontrollmeddelande behöver inte skickas om handlingen skickas på elektronisk väg. Lag (2022:1536).