Vuxenutbildning

Särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, samhällsorientering, yrkeshögskola samt studie- och yrkesvägledning.