Vuxenutbildning

Anpassad utbildning för vuxna, svenska för invandrare, samhällsorientering, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkeshögskola samt studie- och yrkesvägledning.