Komvux - Gymnasiala yrkesutbildningar

Komvux erbjuder yrkes- och lärlingsutbildningar som kan ge dig både jobb och behörighet att söka högskola.

Sökbara yrkes- och lärlingsutbildningar

Kurslitteratur

För information vänd dig till utbildningsanordnaren.

Komvux Härnösands lista på kurslitteratur