Försäljning och service lärling

Försäljning i klädbutik.

Vill du utbilda dig inom försäljning och service? Nu erbjuder vi i samarbete med Härnösands Gymnasium en lärlingsutbildning på 25 veckor.

Du har nu chansen att ansöka till vår Försäljning- och serviceutbildning!

Skapa en hållbar framtid

När du genomför din utbildning i lärlingsform får du en god inblick i branschens krav och kan få en snabb väg ut i yrkeslivet.

Denna yrkesutbildning förbereder dig för att gå ut i arbete eller starta företag direkt efter gymnasiet. Under utbildningen kommer du utveckla din förmåga att arbeta projektorienterat och lösa uppgifter enskilt såväl som i grupp. Du lär dig om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.

Upplägg

Utbildningen genomförs som lärlingsutbildning vilket innebär att du tillbringar ca 70 % av studietiden på din lärlingsplats på ett företag. Det innebär att du är på företaget 4 dagar i veckan och dag fem har du teori på Härnösands gymnasium. Utbildningstiden är 25 veckor och bedömningar sker fortlöpande av lärare som har dialog med företaget för att säkerställa din måluppfyllelse.

Majoriteten av utbildningen sker på företaget genom att du deltar i den dagliga verksamheten och får prova på alla områden inom yrket. På företaget måste det finnas en handledare som handleder dig och för dialog med skolan. Du ska följa ett normalt heltidsschema men behöver inte följa handledarens schema fullt ut utan kan även gå andra tider med andra anställda. Skolan är ansvarig för din utbildning och sköter bedömning, försäkringar och närvaro.

Om någonting inte fungerar är det vilket informera skolan tidigt så vi kan lösa det tillsammans. Efter att du gjort några provpraktikveckor skriver vi ett utbildningskontrakt som kan sägas upp av båda parter om något inte fungerar.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer du att läsa kurserna:

  • Branschkunskap inom handels, 100 p
  • Handels och hållbar utveckling, 100 p
  • Praktisk marknadsföring, 100 p
  • Servicekunskap 1, 100 p
  • Servicekunskap 2, 100 p
  • Personlig försäljning, 100 p
  • Personlig försäljning, 100 p
  • Komvuxarbete, 100 p (valfritt)

Totalt 800 poäng inklusive Komvuxarbete.

Antagningskrav

Svenska/svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

I och med att majoriteten av utbildningstiden är på ett företag är det viktigt att du är drivande och aktiv i din egen utbildning och kan följa arbetsplatsens krav. Att ha ett godkänt praktikföretag är en förutsättning för att få gå utbildningen så det bästa är om du själv kan hitta ett företag som är beredd att ta emot dig och där du kan utvecklas. I och med antagningen kommer du att få mer information kring praktikföretag och stöd i den processen. Det är även bra om du har körkort så att du kan ta dig till arbetsplatsen, som kan ligga i någon av grannkommunerna.

Utbildningsstart och sista ansökningsdag för försäljning och service lärling med start 2024.

Utbildningsstart

Sista ansökningsdag

7 oktober 2024

16 augusti 2024

Har du funderingar eller behöver hjälp med din ansökan?

Kontakta SYV

Ansök här

Ansökan till yrkesutbildningar

Kontaktuppgifter

För närmare frågor och svar om utbildningens innehåll och upplägg, kontakta:

Härnösands gymnasium

Ninnie Frånberg

Ninnie.franberg@harnosand.se

070-298 94 53

Kurslitteratur

För information vänd dig till utbildningsanordnaren.

Komvux Härnösands lista på kurslitteratur Länk till annan webbplats.