Fastighetstekniker lärling

Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. I ditt dagliga arbete ser du som fastighetstekniker till att system fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.

Du som fastighetstekniker är en specialist med ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. De fastigheter som byggs i Sverige idag är mer teknikutvecklade än för 20 år sedan. Det innebär att fastighetsteknikern behöver vara intresserad av att arbeta med datorer och tekniska arbetsuppgifter.

Fastighetsbranschen har ett stort behov av personal och behöver rekrytera, just därför finns det goda möjligheter för dig att få jobb efter din utbildning.

Omfattning

Utbildningen omfattar totalt 50 veckor (1 500p). Utbildningen är en heltidsutbildning med 8 APL-veckor (praktik) under sommaren.

Har du långa resor till och från Härnösand kan vissa teoretiska moment läsas hemifrån på distans, beroende på kurs och upplägg.

Antagningskrav

Svenska/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsstart

Kontakta studie- och yrkesvägledarna.

Kurslitteratur

För information vänd dig till utbildningsanordnaren.

Komvux Härnösands lista på kurslitteratur

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledarna.