Fastighetstekniker lärling

Kvinnlig fastighetstekniker i arbetskläder.

Vill du utbilda dig till fastighetstekniker? Vi erbjuder nu i samarbete med Härnösands Gymnasium en lärlingsutbildning på 50 veckor.

Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. I ditt dagliga arbete ser du som fastighetstekniker till att system fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.

Fastighetsbranschen har ett stort behov av personal och behöver rekrytera, just därför finns det goda möjligheter för dig att få jobb efter din utbildning.

Skapa en hållbar framtid

Du som fastighetstekniker är en specialist med ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. De fastigheter som byggs i Sverige idag är mer teknikutvecklade än för 20 år sedan. Det innebär att fastighetsteknikern behöver vara intresserad av att arbeta med datorer och tekniska arbetsuppgifter.

När du genomför din utbildning i lärlingsform får du en god inblick i branschens krav och kan få en snabb väg ut i yrkeslivet.

Upplägg

Utbildningen genomförs som lärlingsutbildning vilket innebär att du tillbringar ca 70 % av studietiden på din lärlingsplats på ett företag. Det innebär att du är på företaget 4 dagar i veckan och dag fem har du teori på Härnösands gymnasium. Utbildningstiden är 50 veckor och bedömningar sker fortlöpande av lärare som har dialog med företaget för att säkerställa din måluppfyllelse.

Majoriteten av utbildningen sker på företaget genom att du deltar i den dagliga verksamheten och får prova på alla områden inom yrket. På företaget måste det finnas en handledare som handleder dig och för dialog med skolan. Du ska följa ett normalt heltidsschema men behöver inte följa handledarens schema fullt ut utan kan även gå andra tider med andra anställda. Skolan är ansvarig för elevens utbildning och sköter bedömning, försäkringar och närvaro.

Om någonting inte fungerar är det vilket informera skolan tidigt så vi kan lösa det tillsammans. Efter att du gjort några provpraktikveckor skriver vi ett utbildningskontrakt som kan sägas upp av båda parter om något inte fungerar.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer du att läsa kurserna:

 • Praktisk Ellära, 100 p
 • Systemuppbyggnad, 100 p
 • Värmelära, 100 p
 • Verktygs- och materialhantering, 100 p
 • Entreprenadteknik, 100 p
 • Skötsel av utemiljö, 100 p
 • Fastighetskommunikation, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Fastighetsförvaltning, 100 p
 • Fastighetsservice - VVS, 100 p
 • Fastighetsservice - byggnader, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p
 • Luftbehandling, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (valfritt)

Totalt 1500 poäng inklusive Komvuxarbete.

Antagningskrav

Svenska/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

I och med att majoriteten av utbildningstiden är på ett företag är det viktigt att du är drivande och aktiv i din egen utbildning och kan följa arbetsplatsens krav. Att ha ett godkänt praktikföretag är en förutsättning för att få gå utbildningen så det bästa är om du själv kan hitta ett företag som är beredd att ta emot dig och där du kan utvecklas. I och med antagningen kommer du att få mer information kring praktikföretag och stöd i den processen. Det är även bra om du har körkort så att du kan ta dig till arbetsplatsen, som kan ligga i någon av grannkommunerna.

Utbildningsstart och sista ansökningsdag för fastighetstekniker lärling med start 2024.

Utbildningsstart

Sista ansökningsdag

7 oktober

16 augusti

Kontaktuppgifter

För närmare frågor och svar om utbildningens innehåll och upplägg, kontakta:

Härnösands gymnasium

Ninnie Frånberg

Ninnie.franberg@harnosand.se

070-298 94 53

Kurslitteratur

För information vänd dig till utbildningsanordnaren.

Komvux Härnösands lista på kurslitteratur