Komvux - SFI och samhällsorientering

Svenska för invandrare.

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning i svenska för vuxna. Den är till för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns tre studievägar. Du får börja på den studieväg som passar dig bäst.

Du får studera SFI om du

  • Är 16 år eller äldre.
  • Bor i Härnösand.
  • Har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Utbildningen ger inte rätt till studiemedel.

För dig med uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet

Nu erbjuder Vuxenutbildningen i Härnösand dig som har uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet och är bosatt i Härnösand att läsa på svenska för invandrare (SFI).  För att kunna göra en anmälan behöver du ha ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket samt en giltig ID-handling. Utbildning i SFI erbjuds från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 18 år.

Du anmäler dig till SFI via vår hemsida eller genom att kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Du kan också få hjälp hos vår Studerandeservice. Välkommen med din anmälan!

Anmälan och kursstart

Det är kursstart en gång i månaden och du får börja när det finns plats.

Här kan du göra din anmälan