Anmälan till undervisning i svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna. Den riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål.

Anmäl dig genom vår e-tjänst.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en anmälan via webben. Kontakta studie- och yrkesvägledarna för mer information.

Behöver du hjälp med e-tjänsten?

Kontakta vår Studerandeservice.