Ansökan om särskild prövning inom kommunal vuxenutbildning

Du som vill pröva dina kunskaper mot ett betyg i ett visst ämne, till exempel i syfte att få ett högre betyg, kan ansöka om så kallad särskild prövning. Denna gör du vid den kommunala vuxenutbildningen, komvux, i Härnösand.

Du kan ansöka via e-tjänsten eller blanketten nedan. Fyll i blanketten på datorn. Skriv ut blanketten, posta den eller lämna in den i vuxenutbildningens reception. Du kan även skicka in in den via e-post.

En prövning kostar 500 kr om du inte tidigare läst kursen eller om du sedan tidigare har ett godkänt betyg i kursen. Kostnaden faktureras efter genomgången prövning.

Prövningen är kostnadsfri om du tidigare läst kursen men inte fått ett godkänt betyg. Detta behöver intygas med betygskopia från tidigare studier om du inte läst kursen hos oss.

Prövningsdatum 2024.
PrövningsdatumSista ansökningsdag

24 april

1 mars

23 oktober

6 september


Prövningen steg för steg

1. Studievägledning
Är du osäker på vad en prövning innebär kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

2. Anmälan
Du kan anmäla dig via E-tjänsten eller fylla i blanketten "ansökningsblankett för särskild prövning" vilka du hittar längst ner på sidan.

3. Efter anmälan
Inom två veckor från anmälan får du ett brev från oss med information om vilken lärare du ska kontakta för att genomföra prövningen. Prövningen ska vara genomförd inom en månad från det anmälda prövningstillfället.

4. Egen förberedelse
Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. I en prövning ingår ingen undervisning. Du kan alltså inte förvänta dig någon handledning och direkt hjälp med att ta dig an kursinnehållet.

5. Prövningen
Själva prövningen kan se ut på olika sätt. Både skriftliga och muntliga delar kan ingå och kan bestå av ett eller flera tillfällen. Bedömningen utgår alltid från de nationella kunskapskraven som du hittar på Skolverkets hemsida. När alla uppgifter är fullföljda har läraren två veckor på sig att sätta betyg.

6. Efteråt
Efter fullgjord prövning utfärdas betyg i kursen. Betyget skickas digitalt från skolan till berörda myndigheter (ex CSN, UHR). Vill du ha ut ett betygsdokument i pappersform behöver du göra en separat beställning för detta.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Lise-Lott Mineur
E-post: lise-lott.mineur@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Lobna Jhidri
E-post: lobna.jhidri@harnosand.se
Telefon: 0611-34 84 10