Grundskola

Blanketterna nedan gäller för ledighet, mottagande av elev från annan kommun som går i grundskola i Härnösands kommun och om du har specifika önskemål om skola. Samtycke till publicering fylls i för att vi ska kunna säkerhetsställa om dina barn får vara med i dokumentation som görs i den dagliga verksamheten.