Beställning av betygskopior

Härnösands kommunarkiv har tillgång till betyg från skolor i Härnösands kommun. Betygen måste vara äldre än tre år för att finnas tillgängliga där.

Vill du ha kopia av ett nyare betyg får du kontakta den skola som du eller personen det gäller har gått på. För dig som studerat vid vuxenutbildning går det att beställa examensbevis, utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument samt kursintyg.