Schoolity

Schoolity är en webbaserad lärplattform som personal, barn, elever och vårdnadshavare använder för att kommunicera med varandra, för att kunna hantera närvaro och frånvaro och se schema.

I e-tjänsten förskola och fritidshem går det bland annat att ansöka om barnomsorg, meddela schema, lämna inkomstuppgifter och säga upp plats.

Schoolity ska underlätta det dagliga arbetet för barn, elever och personal. Den ska också göra det lättare för dig som vårdnadshavare att följa ditt barns skolgång.

Alla ärenden gällande barnomsorg hanteras i vår e-tjänst förskola - fritidshem. Här finns information om bland annat erbjudande av plats och schema.

Förskola och fritidshem

Schoolity - en lärplattform för alla skolformer