Schoolity

Schoolity är en webbaserad lärplattform som personal, elever och vårdnadshavare använder för att kommunicera med varandra, för att kunna hantera närvaro och frånvaro och se elevens schema.

I e-tjänsten förskola och fritidshem går det bland annat att ansöka om barnomsorg, meddela schema, lämna inkomstuppgifter och säga upp plats.

Schoolity ska underlätta det dagliga arbetet för elever och personal i skolan. Den ska också göra det lättare för dig som vårdnadshavare att följa ditt barns skolgång.

Alla ärenden gällande barnomsorg hanteras i vår e-tjänst förskola - fritidshem. Här finns information om bland annat erbjudande av plats och schema.

Förskola och fritidshem

Schoolity lärplattform