Skolbetyg - beställning av kopia

Härnösands kommunarkiv har tillgång till betyg från skolor i Härnösands kommun. Betygen måste vara äldre än tre år för att vi ska ha tillgång till dem. Vill du ha kopia av ett nyare betyg får du kontakta den skola som du eller personen det gäller har gått på.

Denna e-tjänst förutsätter att personen avslutat skolgången i Härnösands kommun för minst ett år sedan.

Vill du beställa kopia på flera betyg ska du använda e-tjänsten flera gånger.

Digitala kopior kan skickas per e-post till dig. Du kan också få betyg skickade till dig per post.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
1 månader

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommun@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Kommunarkivet
E-post: kommunarkivet@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00