Beställning av betygsdokument eller intyg inom kommunal vuxenutbildning

För dig som studerar eller har studerat på grundskole- eller gymnasial nivå, SFI eller Lärvux (särskild utbildning för vuxna).

Här kan du beställa:

  • Examensbevis
  • Utdrag ur betygskatalogen/samlat betygsdokument
  • Kursintyg från tidigare eller pågående studier

Kursintyg och/eller betygsdokument kan skickas per e-post till dig. Du kan också välja att få dokumenten skickade per post eller hämta dem hos Studerandeservice på Komvux, Johannesbergsgatan 3, Härnösand.

Handläggningstiden för att få ett betyg hemskickat/mejlat kan vara upp till 3 veckor.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Lise-Lott Mineur
E-post: lise-lott.mineur@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Hanna Granados
E-post: hanna.granados@harnosand.se
Telefon: 0611-34 85 60