Dags att nominera årets företagare

Tack alla som var med och nominerade till årets företagspriser

I år delar kommunen ut sex priser varav fem som du kan nominera till. Det ärÅrets Härnösandsföretag, Årets Serviceföretag inom handel och restaurang, Årets Nyföretagare, Årets Banbrytare samt Årets Landsbygdsutveckling. Dessutom delar kommunen ut ett hederspris, Årets Ankare som utses av kommunstyrelsens ordförande och näringslivschef.

Från och med den 23 februari till och med 31 mars kan du nominera din favorit. Därefter träder en jury in och går igenom alla inkomna förslag och säkerställer utifrån kategoriernas kriterier. Var med och nominera du med!

Välj kategori och nominera

Årets Härnösandsföretag

Kriterier

Priset delas ut till ett företag som har en hållbar ekonomi. Genom sitt arbete och med fördel synliggjort Härnösand utanför kommunens gränser.

Sista dagen att nominera var 31 mars.

Årets Serviceföretag inom handel och restaurang

Kriterier

På ett framträdande sätt bidragit till att den egna verksamheten och/eller Härnösands kommun utvecklats positivt.

Sista dagen att nominera va 31 mars.

Årets Nyföretagare

Kriterier

Ett företag som är 2-4 år och har en nytänkande affärsmodell kring framtidens kundbeteenden och ha en växande kundkrets.

Sista dagen att nominera var 31 mars.

Årets Banbrytare

Kriterier

Priset går till företag eller organisation som uppfyller ett eller flera av dessa kriterier.
Som har modet att bryta mot gängse tankemönster och/eller rådande normer kan vara kreativ och nyskapande har en stor betydelse för näringslivet i Härnösand.

Sista dagen att nominera var 31 mars.

Årets Landsbygdsutveckling

Priset kan delas ut till företag, organisation. Där inte offentliggjorda årsredovisningar kan tas fram görs bedömning utifrån att ta referenser om företagandet och ledarskap och få en annan bild än den som årsredovisningen ger.

Sista dagen att nominera var 31 mars.
Logotyper.