Företagsfrukost 23 februari 2024

Den 8 januari 2024 gick överbefälhavare Micael Bydén ut i media och hade en tydlig uppmaning till svenskarna – förbered dig för krig. Till SVT Nyheter sa Bydén att man ska ställa sig de enklaste basala frågorna. Om det som händer i Ukraina idag händer här imorgon, är jag då förberedd?

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen. Vid månadens Företagsfrukost fokuserar vi på hur vi jobbar tillsammans vid kris och konflikt

Företagsfrukost

Fredag 23 februari
07.30 Förmingel
08.00 Programpunkter
09.00 Eftermingel

Sambiblioteket
Plan 4 (övre entrén)
Universitetsbacken 3
Härnösand

Moderator Tobias Wikström.

Sambiblioteket.

Sambibliotekets övre entré.

Programtema - Tillsammans i kris och konflikt

Tillsammans i kris och konflikt - Vad gör vi för att skapa en trygg och säker kommun?

Vilka skyldigheter har kommun och näringsliv vid kris och höjd beredskap? Hur arbetar vi?

Vi träffar Anna Bostedt, säkerhetsskyddchef och Per Jonsson, beredskapssamordnare Härnösands kommun, som berättar om arbetet.

#Gemenskapen

Per Jonsson och Anna Bostedt.

Per Jonsson och Anna Bostedt.

Nato i härnösand - Vad innebär det för näringslivet och vårt samhälle?

Sverige är på väg in i Nato och vad innebär det för oss i Härnösand med vårt strategiska läge och hamn?

#Skaparkraften #Gemenskapen #Havetistaden

Cyberattacker - Så förbereder du dig

Cyberattacker från internationella nätverk blir allt vanligare och utgör ett hot mot vår demokrati. Svenska Kyrkan utsattes för cyberattack i början av året och Härnösands församling klarade sig bra tack vare deras förebyggande arbete.

Vi träffar Rasmus Pettersson, Svenska Kyrkan Härnösand, som berättar om varför de klarade sig och Patrik Jonasson, IT-säkerhetsbolaget, som berättar om hur du som företagare kan förbereda dig för att undvika attacker.

#Skaparkraften

Patrik Jonasson och Rasmus Pettersson.

Patrik Jonasson och Rasmus Pettersson.

Det ekonomiska världsläget vid kristid och vad innebär det för näringslivet?

Vad är det som hänt med vår ekonomi? Vi har gått från låg ränta till relativt hög ränta på kort tid. Vad innebär det för vår ekonomi?

Vi träffar Ola Svanqvist, LF Västernorrland, som dagligen arbetar med kriser, vilka orosmoln finns det och vad kan vi göra?

#Skaparkraften #Gemenskapen

Ola Svanqvist.

Ola Svanqvist.

Att driva företag i kristider

Under pandemin påbörjade Lastvagnsservice sitt omställningsarbete för hur de kan jobba vid brist på reservdelar och försenande leveranser.

Vi hör Katarina Dufvenberg berätta om deras planer vid kris och krig.

#Skaparkraften

Katarina Dufvenberg.

Katarina Dufvenberg.

Tillsammans för Mitt Härnösand

För att vara en attraktiv plats med en väl fungerande välfärd behöver Härnösandsborna bli fler och skatteintäkterna större. Just nu pågår ett stort förberedelsearbete för att lyckas med det, bland annat genom att ta till vara på de möjligheter som flera stora etableringar ger oss. Kommunstyrelsen i Härnösand har fattat beslut om inriktning för arbetet.

Arbetet sker i programmet Tillsammans för Mitt Härnösand och innefattar nio olika projekt. Vi träffar Marcus Claesson och Helen Lager som ingår i programkontoret.

#Skaparkraften #Gemenskapen

Kulturens betydelse i kris och konflikt

Vi träffar NorrDans som berättar om hur viktig roll kulturen spelar i kristider samt berättar om vårens program.

Vi träffar Martin Forsberg, danschef och Leila Verlinden, publik utveckling

#Skaparkraften #Gemenskapen

Martin Forsberg och Leila Verlinden.

Martin Forsberg och Leila Verlinden.

Nyhetssvepet

Aktuell information från Härnösands näringsliv.

Dessutom

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och näringslivschef Petra Forsström.

Har du frågor om våra frukostar eller vill du ha våra utskick?

marie.zetterlund@harnosand.se