Fokus Företag - Frukost och fördjupning

Sambiblioteket.

Nu arrangerar vi Fokus Företag, där vi bjuder in till fyra temafrukostar för dig som är företagare. Där får du ta del av aktuell information inom upphandling, bygglov, brottsförebyggande arbete och ansvarsfull alkoholservering.

Alla träffar är i Sambiblioteket. Frukosten är serverad från klockan 07:30 och du köper den av Ark, Mat & Möten.

Tid och plats för samtliga tillfällen

07.30 Förmingel med frukost
08.00 Programpunkt
08.45 Reflektion och avslut

Sambiblioteket
Entréplan
Universitetsbacken 3
Härnösand

Läs mer och anmäl dig nedan.

Tisdag 7 maj

Ansvarsfull alkoholservering

Hur uppnår vi en god och ansvarsfull alkoholservering på krogarna? Vilka utmaningar finns det? Hur kan vi förhindra våld kopplat till alkohol på serveringsställena? Hur kan kommunens krögare jobba tillsammans för att skapa trevliga miljöer på krogarna?

Vi träffar alkohol- och tobakshandläggare, Petri Niemelä, som berättar om sitt förebyggande arbete och informerar om kommande utbildning. Dessutom får vi höra om kommunens nya riktlinjer. Medverkar gör även Räddningstjänst och Polis.

Fokus Företag - 7 maj 2024 Länk till annan webbplats.

Petri Niemelä.

Petri Niemelä.

Tisdag 4 juni

Hållbar upphandling och hållbart företag

Hållbart företagande och hållbar upphandling – hur kan vi tillsammans ta stegen mot en hållbar utveckling med upphandling som verktyg? Vi behöver samverka för en hållbar framtid, hur kan vi samverka? Genom dialog med er tror vi att vi kan hitta vägar tillsammans i syfte att snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle genom kommunens upphandlingar.

Vi träffar upphandlingschef Linda Högdal som berättar vilken inriktning Härnösands kommun har när det gäller hållbar utveckling och hur upphandling är ett centralt verktyg i arbetet.

Vad är hållbarhet för just mitt företag och varför är det en nyckel till en lyckad upphandling?

Fredrik Kuoppa, affärschef på Almi Företagspartner Mitt AB, berättar varför hållbarhet är viktigt såväl för upphandling som för att stärka företagets allmänna konkurrenskraft.

Här får du också konkreta tips på hur du kommer vidare, med kostnadsfri rådgivning från Almi samt information om vilka stöd från regionen som finns att söka inom området.

Fokus Företag - 4 juni 2024 Länk till annan webbplats.

Linda Högdal.

Linda Högdal.

Har du frågor om våra frukostar eller vill du ha våra utskick?

marie.zetterlund@harnosand.se