Vill ditt företag ha ett besök?

Dialogmöte 2023 - Vill du att vi besöker dig och ditt företag, för en dialog om nutida utmaningar och framtida möjligheter?

Näringslivschefen Petra Forsström kommer att göra besöken tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S), Eva-Clara Viklund (M) och Ingemar Wiklander (KD).

Jag vill gärna ha företagsbesök

Kontakta oss gärna på 0611-34 80 34 eller via e-post till foretagslotsen@harnosand.se