Samlad information om covid-19

På den här sidan har vi samlat länkar till säker och bekräftad information om covid-19 samt information om vad som gäller för olika verksamheter i Härnösand.

Vaccination

Den 28 december 2020 startade vaccineringen mot covid-19 i Härnösand. Vaccineringen sker i den ordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och utgår från att den som har störst behov av skydd mot covid-19 går först.

Rekommendationerna kan förändras med tiden. Aktuell prioritetsordning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida och på 1177.se (följ länkarna här nedan).

Det är framför allt Region Västernorrland som ansvarar för vaccinationen, men Härnösands kommun har också ett visst ansvar och samverkar i övrigt med regionen för att så många som möjligt ska kunna vaccineras så fort som möjligt.

Mer information om vaccinet, hur vaccinationen går till och mycket annat hittar du på följande sidor:

Boka tid för vaccinering på 1177.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination Länk till annan webbplats.

Sida om vaccinet på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information in other languages on 1177.se Länk till annan webbplats.

Information about the vaccination process of covid-19 in different languages from The Public Health Agency of Sweden. Länk till annan webbplats.

Covidbevis

EU:s digitala covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19.

För mer information och ansökan om covidbevis, gå in på E-hälsomyndighetens hemsida covidbevis.se Länk till annan webbplats.

E-myndigheten har också en kundtjänst som du når på 0771-766 200.

Säkra källor och bekräftad information om covid-19

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

 • Corona på fler språk/Corona in other languages

Information about corona in other languages on krisinformation.se Länk till annan webbplats.

News about corona in other languages from Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

Information om corona på teckenspråk och syntolkad information Länk till annan webbplats.

Information om corona på lättläst och med pictobilder Pdf, 241 kB. (Pdf, 241 kB)

Aktuella råd och rekommendationer

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det finns både nationella förbud, råd och rekommendationer och vid behov införs skärpta regionala eller lokala rekommendationer.

De nationella råden och rekommendationerna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

En bra sammanfattning av de nationella råden och rekommendationerna finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Stängt på grund av corona

Publika lokaler:

 • Lärcentrum är stängt

Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

För att undvika smittspridning har vi rutiner för säkra besök på våra särskilda boenden samt boenden och verksamheter inom omsorgen om funktionshindrade.

Vi ber dig hjälpa till att hindra smittspridningen så gott du kan. Det gör du genom att:

 • absolut inte göra besök om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
 • vara noga med hygienen vid besök. Tvätta händerna noga och/eller använd handsprit. Hosta och nys i armvecket.
 • noga följa de rutiner som finns för säkra besök när det gäller var, när och hur det får ske. OBS att besöken bara får ske i de boendes lägenheter eller om det finns en annan särskild besökslokal.

Varje boende kan ha egna rutiner för hur besöket ska gå till, till exempel om det ska anmälas i förväg, vilken ingång som ska användas eller om besökaren ska invänta personal innan hen går in på avdelningen. Se till att du säkert vet vad som gäller på just det boende du tänker besöka.

Håll dig hela tiden uppdaterad. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel om smittläget förändras

Lupinens dagverksamhet

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka är stängd tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Gula Villan

Mötesplatsen på Gula Villan är stängd och inga anhöriggrupper är igång. Anhörigcenter är stängt för besök. Kontakta gärna Anhörigcenter för att få stöd via telefon eller e-post i stället:
0611-34 83 41 eller anhorigcenter@harnosand.se

Barn och utbildning

Gymnasieskolan

När skolan börjar igen är det närundervisning som gäller. Det är därför viktigt att den som har sjukdomssymtom stannar hemma och testar sig för covid-19. Det gäller även de som har lindriga symtom och det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Vi uppmanar alla elever och vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen Schoolity.

Grundskolan

När skolan börjar igen är det viktigt att den som har sjukdomssymtom ska stanna hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Sedan den 1 december 2020 gäller förhållningsregler: Även symtomfria barn i för-och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Vi uppmanar alla elever och vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen Schoolity.

Förskola

Förskolor är öppna som vanligt, men barn som har sjukdomssymtom ska stanna hemma. Det gäller även om barnet har lindriga symtom. Sedan den 1 december 2020 gäller förhållningsregler: Även symtomfria barn i för-och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

SFI

SFI studieväg 1 och 2 är öppna för platsbunden undervisning.

Vuxenutbildning

Övrig undervisning sker även fortsättningsvis via distans-och/eller fjärr.

Ändrade öppettider i receptionen på Vuxenutbildningen: 08:00-16:00. Övriga tider hänvisar vi till e-post eller telefon.

Reception telefon: 0611 – 34 84 10

Den 16/8 startar SFI klassrumskurser på studieväg 1 och 2 samt Vård och omsorgscollege. Grund-och gymnasiekurser sker via distans. Lärvux elever kontaktas av lärare inför kursstart.

 • Vid frågor gällande studie- och yrkesvägledning, det vill säga frågor om kurser, antagning eller ansökan, kontakta syv@harnosand.se
 • Har du frågor gällande administration av kurser, det vill säga antagning, kursbyte m m, kontakta vux@harnosand.se

Heta Utbildningar

Yrkeshögskolan

Vi startar våra utbildningar hösten 2021 och de fysiska träffarna är schemalagda med hänsyn till riktlinjerna från våra myndigheter. Det betyder till exempel att det är få klasser på skolan vid samma tillfälle, paus- och lunchtider sprids ut för att undvika folksamlingar. Upplägget kan förändras snabbt om myndigheterna kommer med nya riktlinjer.

På skolan håller vi avstånd till varandra, det finns tillgång till munskydd och handsprit i alla våra lokaler.

Uppdragsutbildningar

Kurserna bedrivs med hänsyn till riktlinjerna från våra myndigheter. Lunch serveras i utbildningens lokaler och anpassas efter övrig verksamhet. Upplägget kan förändras snabbt om myndigheterna kommer med nya riktlinjer. På skolan håller vi avstånd till varandra, det finns tillgång till munskydd och handsprit i alla våra lokaler.

Företag och näringsliv

Härnösands kommun har tagit fram ett program för att stötta kommunens företag. De åtgärder som tagits fram är:

 • En företagsakut har inrättas där företag på kommunens bekostnad kan få kostnadsfri ekonomisk rådgivning, krishantering och samtalsstöd.
 • Livsmedelsbutiker kan få bidrag från kommunen för att köra ut matvaror till personer som tillhör riskgrupperna eller är över 70 år.
 • Företag kan få anstånd med olika typer av kommunala avgifter.
 • Kommunen kommer att betala inkommande fakturor skyndsamt.

Läs mer om våra åtgärder på harnosand.se/foretagshjalpen
Där finns också länkar till andra sidor med bra information till företagare.

För att få en överblick och förståelse för vilka problem våra företag upplever eller ser framför sig bjuder kommunens näringslivsenhet in alla företag till dialog.

Kontakta oss gärna på foretagslotsen@harnosand.se

Sårbara grupper

Kommunen har bildat en särskild grupp för sårbara grupper, till exempel familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med missbruk, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Gruppens uppgift är att särskilt titta på hur dessa grupper drabbas av coronapandemin och vad som kan göras för att minska risken för negativa följder.

Kollektivtrafik

Din Tur har särskilda rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Läs mer på Din Turs hemsida Länk till annan webbplats.