Samlad information om covid-19

På den här sidan har vi samlat länkar till säker och bekräftad information om covid-19 samt information om vad som gäller för olika verksamheter i Härnösand.

Vaccination

Alla som bor i Sverige erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Vaccination pågår för fullt med både dos 1, 2 och 3.

Mer information om vaccinet, vilka åldrar som kan få vaccin, hur lång tid det ska gå mellan doserna och mycket annat hittar du på följande sidor:

Boka tid för vaccinering på 1177.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination Länk till annan webbplats.

Sida om vaccinet på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information in other languages on 1177.se Länk till annan webbplats.

Information in other languages

Covidbevis

EU:s digitala covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19.

För mer information och ansökan om covidbevis, gå in på E-hälsomyndighetens hemsida covidbevis.se Länk till annan webbplats.

E-myndigheten har också en kundtjänst som du når på 0771-766 200.

Säkra källor och bekräftad information om covid-19

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

  • Corona på fler språk/Corona in other languages

Information about corona in other languages on krisinformation.se Länk till annan webbplats.

News about corona in other languages from Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

Information om corona på teckenspråk och syntolkad information Länk till annan webbplats.

Information om corona på lättläst och med pictobilder Pdf, 241 kB.

Äldreomsorg och Funktionsstöd

För att undvika smittspridning har vi rutiner för säkra besök på våra särskilda boenden samt boenden och verksamheter inom verksamhetsområdet Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri.

Vi ber dig hjälpa till att hindra smittspridningen så gott du kan. Det gör du genom att:

  • absolut inte göra besök om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
  • vara noga med hygienen vid besök. Tvätta händerna noga och/eller använd handsprit. Hosta och nys i armvecket.
  • noga följa de rutiner som finns för säkra besök när det gäller var, när och hur det får ske. OBS! Besöken bara får ske i de boendes lägenheter eller om det finns en annan särskild besökslokal!

Varje boende kan ha egna rutiner för hur besöket ska gå till, till exempel om det ska anmälas i förväg, vilken ingång som ska användas eller om besökaren ska invänta personal innan hen går in på avdelningen. Se till att du säkert vet vad som gäller på just det boende du tänker besöka.

Håll dig hela tiden uppdaterad. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel om smittläget förändras.

Lupinens dagverksamhet

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka är stängd tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Anhörigstöd

Mötesplatsen på Köpmangatan 12 (Vågmannen) är stängd. Behöver du som anhörig få stöd, kontakta gärna Anhörigcenter via telefon eller e-post i stället:
0611-34 83 41 eller anhorigcenter@harnosand.se

Barn och utbildning

Gymnasieskolan

Alla som är över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.

Det är närundervisning som gäller, därför är det viktigt att den som har sjukdommsymtom stannar hemma och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det gäller även de som har lindriga symtom, vaccinerade som ovaccinerade.

Vi uppmanar alla elever och vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen Schoolity.

Grundskolan

Alla som är över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.

Stanna hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19 och undvik nära kontakter med andra. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Förskola

Det är viktigt att barn stannar hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19.

Vuxenutbildning

Undervisning bedrivs på plats i våra lokaler med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Vuxenutbildning. På skolan håller vi avstånd till varandra och det finns tillgång till handsprit i alla våra lokaler. Undervisning kommer successivt att återgå till undervisning i helklass från och med den 14 Februari.

Reception telefon: 0611 – 34 84 10

Har du frågor gällande administration av kurser, det vill säga antagning, kursbyte och andra frågor kontakta vux@harnosand.se
Vid frågor gällande studie- och yrkesvägledning, det vill säga frågor om kurser, antagning, studie-och yrkesvägledning, bokning av vägledningssamtal eller ansökan, kontakta syv@harnosand.se

Öppettider i receptionen på Vuxenutbildningen: 08:00-16:00.
Övriga tider hänvisar vi till e-post eller telefon.

Heta Utbildningar

Yrkeshögskolan

I och med lättade restriktioner kommer Yrkeshögskolans verksamheter arbeta för en successiv återgång i linje med kommunala och andra myndigheters riktlinjer.

Uppdragsutbildningar

I och med lättade restriktioner kommer Uppdragsutbildningarnas verksamheter arbeta för en successiv återgång i linje med kommunala och andra myndigheters riktlinjer.