Ansökan om ledighet - grundskolan

För att ditt barn ska få ta ledigt från grundskolan måste du som vårdnadshavare/förälder fylla i en ledighetsansökan. Tänk på att göra det i god tid innan den önskade ledigheten.

Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. Men för att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas synnerliga skäl. Det är skolans rektor, eller en biträdande skolledare, som beslutar om ledighetsansökan ska godkännas eller inte.