Önskemål om skola

Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, alltså inte bara i det närområde där eleven bor.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev får en plats vid en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet.

När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan.

På denna sida finns möjlighet att lämna önskemål om plats vid en annan skola än den som ligger i ditt närområde. Observera då att kommunen inte erbjuder skolskjuts till dessa elever. 

För elever som börjar förskoleklass kommande hösttermin gäller denna information: 

Eleven kommer att placeras i en skola i närområdet (närområdet behöver inte alltid betyda den allra närmaste skolan). Placeringen görs på det sätt som skapar en så dynamisk och god lärmiljö för våra elever som möjligt och för att ge en så bra och likvärdig arbetsmiljö för vår personal som möjligt. Placeringen görs också för att använda kommunens skattemedel på bästa sätt.

Om du som vårdnadshavare inte har önskemål om placering vid en specifik skola för ditt barn behöver du inte göra något aktivt val. Ditt barn kommer då att, utifrån närhetsprincipen, placeras vid en skola i ert närområde.

Om du som vårdnadshavare har önskemål om placering vid en specifik skola för ditt barn måste du via ett aktivt val ansöka om detta senast den 1 februari.

Om ansökan görs via blankett för blivande förskoleklasselever lämnas den undertecknad av båda vårdnadshavare till expeditionen på önskad skola inför kommande läsår eller skicka den till skolforvaltningen@harnosand.se senast den 1 februari.

Om ansökan görs via e-tjänst för blivande förskoleklasselever ska den vara signerad av båda vårdnadshavare inför kommande läsår senast den 1 februari.

För övriga elever som inte ska börja förskoleklass gäller denna information:

Önskar man en annan skola än den som ligger i ens närområde kan man ansöka om plats på den skolan. Placering ges då i mån av plats.

Om ansökan görs via blankett lämnas den undertecknad av båda vårdnadshavare till expeditionen på önskad skola eller skicka den till skolforvaltningen@harnosand.se .

Om ansökan görs via e-tjänst ska den också vara signerad av båda vårdnadshavare.

Dessa ansökningar hanteras löpande.