Ansökan om deltagande i samhällsorientering på modersmål

Samhällsorientering är en kurs för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013). 

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Vanliga språk är arabiska, somaliska, tigrinja, persiska och dari. Vi kan också ordna kurs på annat språk om många personer blir anmälda.

Du kan ansöka med blanketten nedan. Fyll i blanketten på datorn. Skriv ut blanketten, posta den eller lämna in den i vuxenutbildningens reception. Du kan även skicka in in den via E-post.