Ansökan om deltagande i samhällsorientering

Samhällsorienteringen hjälper dig att få en grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år som:

  • nyligen har fått uppehållstillstånd och deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen, eller
  • är anhöriginvandrare från ett land utanför EES/Schweiz och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.

Samhällsorienteringen ges på ditt modersmål eller på ett annat språk som du behärskar.

Du kan ansöka med blanketten nedan. Skriv ut blanketten och posta den, eller lämna in den i vuxenutbildningens studerandeservice. Du kan även skicka in den via e-post.