Förändring och avbrott av studier på Komvux

Här kan du ansöka om att göra förändringar av dina studier på Komvux i Härnösand. Du får besked till din e-post om din ändring godkänts eller inte. Tänk på att förändringar av dina studier kan påverka din ekonomi. Det är din skyldighet att själv anmäla förändringar av studier till berörda myndigheter, till exempel CSN Länk till annan webbplats..

Förlänga kurs

Du kan ansöka om att förlänga dina kurser hos Komvux i Härnösand. Ansökan måste göras senast två veckor innan ditt nuvarande kursslut.

Ändra studieform

Du kan du ansöka om att ändra studieform om du till exempel om du vill studera på distans i stället för klassrumsundervisning. Att byta studieform är bara möjligt inom vissa kurser inom Komvux i Härnösand.

Ändra studietid på SFI

Du kan du ansöka om att ändra studietid på sfi, om du till exempel om du vill ändra din lektionstid i skolan från förmiddag till eftermiddag, eller tvärtom.

Avbryta en eller flera av dina kurser

Du kan anmäla att du vill avbryta dina studier i en eller flera kurser. Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledare för att se över din studiesituation innan du gör ett avbrott.

Väljer du själv att avbryta dina studier krävs särskilda skäl för att du ska kunna återuppta dina studier på Komvux i Härnösand enligt Skollagen 20 kap. 9 § Länk till annan webbplats..

Övrig kursförändring

Har kursen avbrutits så återupptas den generellt inte, utan du får söka om till nästa kursstart. För att återuppta en kurs som har avbrutits krävs synnerliga skäl. Dessa behöver du styrka med intyg som du laddar upp som dokument när du gör din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Lise-Lott Mineur
E-post: lise-lott.mineur@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40