Komvux - Grundläggande och gymnasiala kurser

Studenter på Komvux.

Kommunal vuxenutbildning erbjuder dig att komplettera din utbildning på grundskolenivå och gymnasienivå.

Grundläggande nivå

På kommunal vuxenutbildnings grundläggande nivå har du möjlighet att komplettera och avsluta dina studier på grundskolenivå. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Du har rätt att studera inom den grundläggande vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Om du vill läsa Svenska som andraspråk behöver du ha ett Godkänt betyg i Svenska för invandrare kurs D eller kan uppvisa motsvarande kunskaper för att ha möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen. I övrigt finns inte några behörighetskrav för att studera på grundläggande nivå. Undervisningen anpassas utifrån dina förkunskaper.

Gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå för att t.ex. få behörighet till högskolan.

Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och gymnasiearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Du får delta i den gymnasiala vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har fullföljt ett treårigt nationellt program på gymnasieskolan.

För att vara behörig behöver du ha gått i grundskolan eller läst vuxenutbildning på grundläggande nivå eller kan uppvisa motsvarande kunskaper för att ha möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen. För en del kurser och utbildningar kan du även behöva andra förkunskaper.

Gymnasieexamen från komvux kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Kursstart och sista ansökningsdag

Här finner du kursstart och sista ansökningsdag för kurser på grundläggande och gymnasial nivå på komvux. Du ansöker genom webbansökan nedan.

Behöver du hjälp med e-tjänsten är du välkommen till vår studerandeservice.

Kursstart och sista ansökningsdag för kurser på grundläggande och gymnasial nivå 2024.

Kursstart

Sista ansökningsdag

15 januari

17 november

25 mars

2 februari

19 augusti

31 maj

28 oktober

13 september

Vill du veta mer eller behöver stöd att planera dina studier?

Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.