Vanliga frågor och svar om SFI

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om SFI (svenska för invandrare) på Komvux i Härnösand.

Vad är SFI?

SFI (svenska för invandrare) är en utbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än svenska möjlighet att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Vem får läsa SFI?

Du får läsa SFI på Komvux i Härnösand om du:

  • bor i Härnösands kommun
  • är minst 16 år gammal
  • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket

 

För dig från Ukraina

Nu erbjuder Vuxenutbildningen i Härnösand dig som är flykting från Ukraina och är bosatt i Härnösand att läsa svenska för invandrare (SFI). För att kunna göra en anmälan behöver du:

  • ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket samt
  • kopia på ditt uppehållstillstånd.

Utbildning i SFI erbjuds från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 18 år.

Hur anmäler jag mig till SFI?

Jag har fått ett brev där det står att jag måste komplettera min anmälan till SFI. Vad ska jag göra?

Om det finns fält som är markerade så behöver du fylla i de fälten. Alla fält måste vara tydligt och korrekt ifyllda för att vi ska kunna ta emot din anmälan.

Om det står att du behöver inkomma med vissa dokument så behöver du ta fram kopior på de dokumenten, och lämna in tillsammans med din anmälan.

Jag är asylsökande med LMA-kort. Får jag läsa SFI?

Nej. Asylsökande och personer som är papperslösa räknas som bosatta i Sverige vid tillämpning av skollagen, men deras rätt till utbildning är begränsad. De har inte rätt till utbildning i sfi eller annan utbildning inom komvux.

Om du har kunskaper i svenska språket och vill se om du kan få ett betyg i sfi kan du ansöka om att få göra en prövning.

Jag har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Får jag läsa SFI?

Nu erbjuder Vuxenutbildningen i Härnösand dig som är flykting och har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (massflyktsdirektivet) och är bosatt i Härnösand att läsa svenska för invandrare (SFI). För att kunna göra en anmälan behöver du:

  • ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket samt
  • giltig ID-handling

Utbildning i SFI erbjuds från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 18 år.

Vilken SFI-kurs ska jag börja med?

Det finns tre olika studievägar och du börjar i en kurs utifrån din studiebakgrund och hur många år du har gått i skolan i hemlandet.

  • Studieväg 1, kurs A-D för elever med lite eller ingen studievana från hemlandet
  • Studieväg 2, kurs B-D för elever som har viss studievana från hemlandet
  • Studieväg 3, kurs C-D för elever med mycket studievana hemlandet

Om du har läst SFI tidigare och har betyg eller intyg från SFI-studier får du plats i en grupp som passar din språknivå. Om du inte tidigare har läst SFI i Härnösand så kommer du att bli kallad till en kartläggning.

Vad är en kartläggning?

Om du inte tidigare har läst SFI eller om du har kunskaper i svenska men saknar betyg eller intyg från tidigare SFI-studier får du delta i en kartläggning. Kartläggningen visar hur mycket svenska du kan och vilken SFI-kurs som passar dig.

Hur lång väntetid är det till SFI?

Väntetiden varierar beroende på bland annat söktrycket till SFI.

När får jag veta om jag är mottagen till en kurs?

Du får en kallelse till kartläggning eller till att börja SFI med brev på posten.

Hur många timmar i veckan läser jag?

Du kan läsa måndag till fredag, 15 timmar i veckan (heltid). Du kan också läsa färre timmar i veckan (deltid). Vill du läsa i klassrum behöver du läsa SFI minst två dagar, eller sex timmar, i veckan.

Finns det SFI på kvällen?

Nej. Vi har tyvärr ingen undervisning i SFI i klassrum på kvällen.

Finns det SFI på distans?

Ja, vi har flexkurser i SFI. Vid flexstudier kommer du att skriva nationellt prov på plats i skolan och bli erbjuden att komma till skolan på dagtid och träffa lärarna. Om du läser SFI på flex är du också välkommen att studera på plats i vår Studiehall.

Skriv i din anmälan att du vill studera på distans. Du som går studieväg 2 kan välja att studera på distans/flex, och du som går studieväg 3 studerar alltid på distans/flex.

Jag arbetar skift, ibland på dagtid och ibland på kvällstid. Kan jag läsa SFI?

Det finns SFI-kurser på dagen och på distans/flex. Ta kontakt med SYV. Vi försöker hitta en lösning som passar dig.

Hur lång är SFI-utbildningen?

Det beror bland annat på din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilken kurs du blir placerad i.

När får jag betyg i SFI och vilka betyg kan jag få?

Du får betyg när du har nått kursens mål. Din lärare bedömer när du är klar med kursen.

Du kan få betyg efter varje SFI-kurs. Betygsskalan har två betygssteg, Godkänt och Icke godkänt.

När kan jag skriva SFI-prov och vem bestämmer när?

Din lärare bedömer när du ska skriva nationella provet (NP) och hen anmäler dig till provet.

Måste jag betala för att läsa SFI?

Nej. SFI är gratis men du får själv betala för lexikon, pennor och anteckningsböcker.

Kan jag få CSN-lån eller studiestöd när jag läser SFI?

Nej. Du får inte studiestöd från CSN för SFI-studier.

Jag bor i en annan kommun men vill studera på Komvux i Härnösand. Får jag det?

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera på Komvux i Härnösand måste du lämna in din anmälan till SFI-skolan i din hemkommun för beslut, en så kallad IKE. Om din hemkommun godkänner att du studerar SFI på Komvux i Härnösand meddelar vi dig när du får börja studera här.

Jag bor i Härnösands kommun men vill studera i en skola i en annan kommun. Får jag det?

Om du är folkbokförd i Härnösands kommun och vill studera i en skola i en annan kommun måste du lämna in din anmälan till Komvux i Härnösand, en så kallad IKE. Om vi godkänner din anmälan får du studera SFI i en annan kommun. Vi kontaktar den aktuella skolan och de meddelar dig när du får börja studera där.

Kan jag byta till att exempelvis studera SFI på eftermiddagen om jag börjar jobba på förmiddagen?

Om du vill byta till en annan SFI-grupp på grund av arbete, praktik eller annan liknande aktivitet pratar du med din lärare som hjälper dig att byta grupp. Om du avbryter dina studier måste du lämna in en ny anmälan till SFI.

Jag får ersättning från a-kassan. Får jag läsa SFI medan jag får pengar från a-kassan?

Om du är arbetssökande och får ersättning från a-kassan rekommenderar vi dig att ta kontakt med a-kassan och fråga om de godkänner att du läser SFI medan du får ersättning från a-kassan.

Jag behöver vara ledig. Kan jag behålla min plats i min kurs?

Om du ska vara ledig ska du prata med din lärare som hjälper dig vidare.

Vad gör jag om jag blir sjuk och inte kan gå i skolan?

Om du blir sjuk ska du kontakta din lärare.

Jag vill fortsätta studera efter SFI. Finns det några andra kurser eller utbildningar på Komvux i Härnösand?

Ja, du kan fortsätta studera på Komvux i Härnösand när du är klar med din SFI-utbildning. Det finns kurser på grundskolenivå och på gymnasienivå, till exempel matematik, engelska och svenska som andraspråk. Det finns också flera yrkesutbildningar.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare (SYV) för mer information eller läs mer på Vuxenutbildningen.

Jag vill komma igång och studera medan jag väntar på att börja SFI. Hur kan jag öva svenska hemma?