Sjukanmälan för vuxenutbildning

För studerande vid vuxenutbildning görs sjuk- och frånvaroanmälan till komvux via sms. Sms:a ditt namn och den kurs du läser till mobilnummer 070-190 38 94.