Studiehallen

Studiehallen är öppen för alla elever som läser på Komvux i Härnösand. Du kan komma till skolan och studera. Du kan också få handledning, låna en läsplatta eller en dator att använda då du arbetar i studiehallen.

Studiehallen är öppen 08.15 till 16.00 alla vardagar. Handledare finns mellan 09.00 och 15.00 (lunch 11.30 - 12.30). Studiehallen hittar du på plan 2.

Kvällstid: Studiehallen är öppen onsdagar 16.30-20.00.

Ämnen i studiehallen

Ämnen i studiehallen

Dag

Förmiddag 09.00-11.30

Eftermiddag 12.30-15.00

Måndag

Studiehandledare.

Matematik, NO-ämnen, studiehandledare.

Tisdag

Svenska som andraspråk, engelska, studiehandledare.

Matematik, NO-ämnen, studiehandledare.

Onsdag

Matematik, NO-ämnen, studiehandledare.


Torsdag

Svenska som andraspråk, samhällskunskap, studiehandledare.

SFI, studiehandledare.

Fredag

Matematik, NO-ämnen, studiehandledare.

Studiehandledare.

Studiehallen
Komvux
Plan 2
Johannesbergsgatan 3
Härnösand