Studiehallen

Studiehallen är öppen för alla elever som läser på Komvux i Härnösand. Du kan komma till skolan och studera. Du kan också få handledning, låna en läsplatta eller en dator att använda då du arbetar i studiehallen.

Studiehallen är öppen 08.15 till 16.00 alla vardagar. Handledare finns mellan 09.00 och 15.00 (lunch 11.30 - 12.30). Studiehallen hittar du på plan 2.

Kvällstid: Studiehallen är öppen onsdagar 16.30-20.00.

Ämnen i studiehallen

Ämnen i studiehallen 2024.

Dag

Förmiddag 09.00-11.30

Eftermiddag 12.30-15.00

Måndag

 • Matematik, Ulf
 • NO-ämnen, Ulf
 • Samhällskunskap, Heléne
 • Svenska, svenska som andraspråk, Heléne
 • Sfi, svenska, svenska som andraspråk, Åsa
 • Studiehandledare arabiska, Huda
 • Studerandeservice, Huda

Tisdag

 • Engelska, Mark
 • Matematik, Ulf
 • NO-ämnen, Ulf
 • Sfi, svenska, svenska som andraspråk, Karin
 • Studiehandledare tigrinja, Abraham
 • Studerandeservice, Abraham

Onsdag

 • Matematik, Ulf
 • NO-ämnen, Ulf
 • Studiehandledare arabiska, Huda
 • Studerandeservice, Huda
 • Studiehandledare tigrinja, Abraham
 • Studiehandledare arabiska, Huda
 • Studerandeservice, Abraham/Huda

Torsdag

 • Engelska, Mark
 • Samhällskunskap, Heléne
 • Svenska, svenska som andraspråk, Heléne
 • Matematik, Ulf
 • Sfi, svenska, svenska som andraspråk, Eila
 • Studiehandledare tigrinja, Abraham
 • Studerandeservice, Abraham

Fredag

 • Engelska, Mark
 • Matematik, Ulf
 • NO-ämnen, Ulf
 • Stödpedagog, Sinisa
 • Studiehandledare tigrinja, Abraham
 • Studerandeservice, Abraham
 • Sfi, svenska, svenska som andraspråk, Laila
 • Studiehandledare tigrinja, Abraham
 • Studerandeservice, Abraham

Studiehallen
Komvux
Plan 2
Johannesbergsgatan 3
Härnösand