Samhällsorientering

Samhällsorienteringen hjälper dig att få en grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år som:

  • nyligen har fått uppehållstillstånd och deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen, eller
  • är anhöriginvandrare från ett land utanför EES/Schweiz och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.

Samhällsorienteringen innehåller de här delarna:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Samhällsorienteringen ges på ditt modersmål eller på ett annat språk som du behärskar.

Samhällsorientering erbjuds som fjärrundervisning. Du deltar med hjälp av dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Samhällsorienteringen omfattar 100 timmar.

Här kan du anmäla dig till samhällsorienteringen. Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om samhällsorienteringen, skicka e-post till anders.tomtlund@harnosand.se.