Industritekniska utbildningar

Två personer i ett kontrollrum

Industrin är i stort behov av kvalificerad arbetskraft, inom såväl befintlig industri som den nya kommande industrin inom grön omställning. Vill du snabbt komma ut på arbetsmarknaden och arbeta i en spännande och omväxlande miljö?

Vi erbjuder två inriktningar inom industri, industriteknik mot processindustrin eller mot underhåll. Du väljer inriktning vid söktillfället.

Industritekniker mot processindustrin

Här kan du läsa mer om och ansöka till industritekniker mot processindustrin.

Industritekniker mot underhåll

Här kan du läsa mer om och ansöka till industritekniker mot underhåll.

Kurslitteratur

För information vänd dig till utbildningsanordnaren.

Komvux Härnösands lista på kurslitteratur