Korttidsenheten

Ung och gammal som kramas

På Korttidsenheten vistas man tillfälligt.

Korttidsenheten är en verksamhet där omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns också att tillgå dygnet runt.

Vi som arbetar på Korttidsenheten är enhetschef, fysioterapeut, arbetsterapeut samt lokalvårdare. Vi samarbetar med biståndshandläggare.

Du får själv vara med och påverka hur din omvårdnad ska utformas. För alla som bor hos oss mer än fem veckor upprättas en genomförandeplan.

Korttidsenheten har följande inriktningar:

  • Palliativ plats
  • Utredningsplats
  • Träningsplats
  • Avlastningsplats
  • Trygghetsplats

Palliativ vård

Om du har fått en palliativvårdsbedömning av läkare kan du få ansöka om att få vistas på Korttidsenheten. Här finns utbildad personal dygnet runt som kan möta ditt behov av omvårdnad och stöd i livets slutskede. Vården anpassas utifrån dina önskemål.

Rehabilitering och utredning

Du kan beviljas en plats på Korttidsenheten efter en sjukhusvistelse om behov finns. Efter två veckor gör biståndshandläggaren en uppföljning om vad som blir bäst för dig. Det kan då innebära ett förlängt beslut för rehabilitering/utredning, förlängt beslut i väntan på särskilt boende eller att du återgår till ditt ordinära boende.

Det är viktigt att komma ihåg att beslut om korttidsvistelse fattas utav Biståndsenheten.

Kontaktuppgifter Korttidsenheten

Korttidsenheten
Artillerigatan 49

Enhetschef
Telefon: 0611-34 86 53

Sjuksköterska
Telefon: 0611-34 86 46

Avd 2
Telefon: 0611-34 86 56

Avd 4
Telefon: 0611-34 86 90

Så här ansöker du

Du ansöker om vistelse på Korttidsenheten hos Biståndsenheten. Läs mer om hur du ansöker här.

Kontaktuppgifter Biståndsenheten

Telefon: 0611-34 80 00
Telefontid: måndag - fredag 08.15-09.15