Särskilt boende

Ädelhem.

När behovet av vård, omsorg, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i hemmet kan särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) bli aktuellt.

Våra särskilda boenden är bemannade dygnet runt för att tillgodose dina behov av omvårdnad och stöd. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå finns också att tillgå hela dygnet.

När du bor på särskilt boende hyr du en lägenhet som du möblerar med dina egna möbler och diverse saker, med undantag för en höj- och sänkbar säng som boendet står för. Gemensamhetsutrymmen finns där du kan äta eller delta i aktiviteter med mera. När du flyttar in tilldelas du en kontaktman, du erbjuds ett trygghetslarm och du får vara delaktig i hur dina insatser ska utformas.

För alla som bor på särskilt boende upprättas en genomförandeplan där det beskrivs hur du vill ha din omvårdnad, för att kvalitetssäkra verksamheten.

För att leva upp till socialtjänstlagen och de äldres behov har Härnösands kommun två inriktningar på särskilt boende, äldre och demenssjuka. Särskilt boende för personer med demenssjukdom riktar sig till den som har en diagnostiserad demenssjukdom och har ett speciellt behov av demensvård, till exempel om du ofta är orolig.

Yrkeskategorier som finns kopplade till särskilda boenden är läkare, tandsköterska, frisör, fotvårdare, enhetschef, vårdhundsförare, fysioterapeut, arbetsterapeut.

Så här ansöker du

Du ansöker om särskilt boende hos Biståndsenheten. Läs mer om hur du ansöker om särskilt boende här.

Avgifter för särskilt boende

När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren försöka förklara vad de betyder och står för.

Du kan läsa mer om hur avgifter beräknas i den här broschyren Pdf, 3.1 MB.

Vid frågor gällande avgifter, kontakta avgiftshandläggare eller respektive biståndshandläggare vid Socialförvaltningen.

Kontakt
Avgiftshandläggare
Telefon: 0611 - 34 83 49
Telefontid: Måndag-fredag 08.30-09.30
E-post: avgiftshandlaggare@harnosand.se

Kontaktuppgifter till våra särskilda boenden

Kontaktuppgifter till särskilda boenden

Adress

Personal

Telefon

Artillerigatan Säbo , Artillerigatan 49

Enhetschef

Sjuksköterska

070 - 302 12 92

0611 - 34 82 25

Brunnegården, Brunne 157

Enhetschef

Sjuksköterska

070 - 301 50 82

0611 - 400 45

Härnögården, Brännavägen 67

Enhetschef
Sjuksköterska

0611 - 34 82 87
0611 - 34 81 44

Högsjögården, Hälledalsvägen 53

Enhetschef

Sjuksköterska

0611 - 34 88 84
0611 - 34 85 42

Koltrasten, Koltrastvägen 141

Enhetschef
Sjuksköterska

0611 - 34 88 90
0611 - 34 88 94

Ädelhem, Volontärvägen 39

Enhetschef
Sjuksköterska

0611 - 34 89 50
0611 - 34 89 56

Älandsgården, Nämndemansvägen 3A

Enhetschef
Sjuksköterska

0611 - 34 87 10
0611 - 34 87 55

Kontaktuppgifter Biståndsenheten

Telefon: 0611-34 80 00
Telefontid: måndag - fredag 08.15-09.15