Ansökan om stöd för äldre

För att ansöka om individuellt behovsprövat stöd kontaktar du handläggare vid Biståndsenheten.

Individuell bedömning av dina behov

När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras. Biståndet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Biståndshandläggaren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med biståndshandläggaren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Biståndsenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Det här kan du ansöka om

De insatser som du kan ansöka om hos Biståndsenheten är:

  • Stöd i hemmet vilket kan innebära både omvårdnads-och serviceinsatser
  • Särskilt boende
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm

Så här ansöker du

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Du kan göra en ansökan om stöd och hjälp genom att vända dig till Biståndsenheten eller ansöka genom en elektronisk tjänst här på sidan, en så kallad e-tjänst.

Ansök genom att ta kontakt med Biståndsenheten via telefon

Telefon: 0611-34 80 00
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 08.15 - 09.15

Ansök direkt på hemsidan eller med en ansökningsblankett

E-tjänst och blankett för ansökan

Använder du ansökningsblanketten så fyller du i den och skriver ut den hemma och skickar den sedan till Biståndsenheten. Adressen till Biståndsenheten står på blanketten.

Kontaktuppgifter Biståndsenheten

Telefon: 0611-34 80 00
Telefontid: måndag - fredag 08.15-09.15