Avgiftsberäkning hemtjänst

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst.

Behovet utreds först av en biståndshandläggare i samråd med dig och eventuellt någon närstående. De flesta insatserna måste du ansöka om och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Med den här e-tjänsten kan du göra en preliminär beräkning av hemtjänstavgiften. Från 1 januari 2021 är maxtaxan 2 139 kronor per månad.

Beroende av dina inkomster och utgifter kan kommunen ta ut särskilda avgifter för övriga insatser som t.ex. följeslagare, matdistribution och trygghetslarm. Dessa insatser är inte medräknade i den här beräkningstjänsten.

Observera att detta är en förenklad beräkningshjälp av en preliminär hemtjänstavgift och inte ett slutgiltigt beslut!

En fastställd avgift får du först efter att du ansöker om hemtjänst och får ett beslut.

Vill du få mer information eller göra en ansökan kan du vända dig till:
Biståndsenheten
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 82 01