Hjälpmedel

Ett hjälpmedel ger dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan ska kunna klä dig, förflytta dig samt kunna klara vardagens rutiner i hemmet.

De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast är ett lån och ska återlämnas när behovet upphör.

Riktlinjer för förskrivningsprocessen i Västernorrlands län är framtagen mellan länets kommuner och Region Västernorrland. Policy och riktlinjer finns på regionens hemsida Länk till annan webbplats..

Läs mer om hjälpmedel på 1177. Länk till annan webbplats.

Egenansvar

Felanmälan som gäller hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel går sönder eller inte fungerar tar du i första hand kontakt med Hjälpmedel Västernorrland 060-149630 alternativt hjalpmedel.tekniskservice@rvn.se eller kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Hjälpmedel du fått låna från sjukhus, vårdcentral/hälsocentral eller kommunens hemsjukvård ska återlämnas väl rengjorda när behovet upphört.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka. När ett hjälpmedel lämnas tillbaka ska det var väl rengjort.

Frågor kring återlämning av hjälpmedel

Det finns några alternativ att få kontakt med Härnösands kommun om du har frågor kring att lämna tillbaka hjälpmedel. Du kan nå oss på dessa tre vis:

Hjälpmedelsansvarig: Emelie Grundel, telefon: 0611-348781

Återlämningsplatser

Du kan lämna tillbaka ditt hjälpmedel på hälsocentraler och vårdcentraler.

Återlämningsplatser på hälsocentral och vårdcentral

Återlämningsplats


Hälsocentral Södra Sundet
Södra vägen 3-5
871 40 Härnösand

Vårdcentral Johannesberg
Strandgatan 1
871 45 Härnösand

Vårdcentral Öbacka
Kapellgatan 24
871 60 Härnösand


Högsjögården
Hälledalsvägen 53

Brunnegården
Brunne 157

  

Vid hämtning av stora och tunga hjälpmedel (exempelvis säng eller lyft) ring hjälpmedelsansvarig, telefon: 0611-348781