Hälso- och sjukvård

Härnösands kommun ansvarar för hälso- och sjukvård och rehabilitering i hemmet.

Ansvarsfördelning kommun och region

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din hälso- eller vårdcentral.

 Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • av vård- eller hälsocentral eller sjukhus bedöms behöva hälso- och sjukvård och rehabiliteringsinsatser i det egna hemmet
  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • vistas i dagverksamhet.

Hälso- och sjukvård i hemmet är till för personer som inte själva kan ta sig till sin hälso- eller vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser och bedömningen av behov av hälso- och sjukvård i hemmet.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Kommunen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som behöver utförs i ditt hem.

Det är legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar och ansvarar för hälso- och sjukvården. I vissa fall kan hemtjänstens omvårdnadspersonal utföra hälso- och sjukvård men då på uppdrag från legitimerad personal. Personalen utför planerade eller akuta insatser dygnet runt.

Vem kan få hälso- och sjukvård i hemmet?

Du som inte själv eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till en hälsocentral eller vårdcentral, kan få hälso- och sjukvård i hemmet. Det är personal från hälsocentralen eller sjukhus som bedömer ditt behov av hälso- och sjukvård i hemmet. De ger ett uppdrag till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. När behovet av hälso- och sjukvård i hemmet upphör är det kommunens personal som bedömer detta.

Områden och kontaktvägar

Personalen arbetar i olika geografiska områden och har telefontid alla vardagar enligt nedan.

Har du inte sedan tidigare hälso- och sjukvård i hemmet måste du alltid först kontakta din vårdcentral/hälsocentral! När de har stängt ringer du alltid sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Sjuksköterska

Telefontid kl. 08.15-08.45 måndag-fredag
Kontakt via kommunens växel 0611-34 80 00

Arbetsterapeut

Telefontid kl. 08.00-08.30 måndag-fredag
Kontakt via kommunens växel 0611-34 80 00

Fysioterapeut

Telefontid kl. 08.00-08.30 måndag-fredag
Kontakt via kommunens växel 0611-34 80 00

Chefer hemsjukvård

Verksamhetschef: 0611-34 82 85

Enhetschef: 0611-34 89 39 och 0611-34 87 81

Behöver du kontakt med läkare?

Region Västernorrland ansvarar för läkarvård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Kommunen har avtal med Regionen om läkarinsats. Kontakta din hälsocentral/vårdcentral vid behov av läkarkontakt. Om du har hälso- och sjukvård i hemmet och är i behov av läkare kan du även kontakta din sjuksköterska som hjälper dig.

  • Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer: 1177.
  • Vid nödsituation ring 112.