Hälso- och sjukvård

Härnösands kommun ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i hemmet.

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din hälso- eller vårdcentral.

 Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • av läkare vid vård- eller hälsocentral eller sjukhus bedöms behöva hemsjukvård, det vill säga sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i det egna hemmet
  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • vistas i dagverksamhet

Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till sin hälso- eller vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser och bedömningen av behov av hemsjukvård.

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende (Hemsjukvård)

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem.

Det är legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i hemsjukvården och ansvarar för hälso- och sjukvården. I vissa fall kan hemtjänstens omvårdnadspersonal utföra hälso- och sjukvård men då på uppdrag från legitimerad personal. Hemsjukvården utför planerade eller akuta insatser dygnet runt.

Vem kan få hemsjukvård

Du som inte själv eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till en hälsocentral eller vårdcentral, kan få hemsjukvård i ditt hem. Det är personal från hälsocentralen eller sjukhus som bedömer ditt behov av hemsjukvård. De ger ett uppdrag till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. När behovet av hemsjukvård upphör är det hemsjukvårdens personal som bedömer detta.

Områden och kontaktvägar

Hemsjukvårdens personal arbetar i olika geografiska områden och har telefontid alla vardagar enligt nedan.

Har du inte sedan tidigare hemsjukvård måste du alltid först kontakta din vårdcentral / hälsocentral! När de har stängt ringer du alltid sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Sjuksköterska

Telefontid kl. 08.15-08.45 måndag-fredag
Kontakt via kommunens växel 0611-34 80 00

Arbetsterapeut

Telefontid kl. 08.00-08.30 måndag-fredag
Kontakt via kommunens växel 0611-34 80 00

Sjukgymnast

Telefontid kl. 08.00-08.30 måndag-fredag
Kontakt via kommunens växel 0611-34 80 00

Chefer hemsjukvård

Verksamhetschef: 0611-34 81 95

Enhetschef: 0611-34 88 67

Behöver du läkare

Region Västernorrland ansvarar för läkarvård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Kommunen har avtal med Regionen om läkarinsats. Kontakta din hälsocentral/vårdcentral vid behov av läkarkontakt. Om du har hemsjukvård och är i behov av läkare kan du även kontakta din sjuksköterska i hemsjukvården som hjälper dig.

  • Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer: 1177.
  • Vid nödsituation ring 112.