Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården arbetar aktivt med att förebygga vårdskador. Synpunkter och klagomål från patienter och närstående är en viktig del i detta arbete.

Synpunkter eller klagomål kan vara allt från irriterande småstrul till allvarliga negativa händelser men också glädjefyllda upplevelser i kontakten med kommunens hälso- och sjukvård. För att förhindra misstag i vården arbetar hälso- och sjukvården aktivt med att förebygga vårdskador.

I det förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Var kan jag som patient eller anhörig vända mig?
Vård- och omsorg bygger på ett respektfullt och ömsesidigt förtroende. Försök alltid först att prata med berörd personal om du känner dig illa hanterad. Det kan finnas enkla förklaringar till det inträffade.

Du kan även vända dig till ansvarig enhetschef eller sjuksköterska. Det är oftast verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar.

Utöver kontakt med personal, chef eller sjuksköterska finns det andra sätt att framföra synpunkter och klagomål på. Se mer information i nedanstående boxar.

Hälso- och sjukvårdens klagomålsanmälan

Du kan anmäla klagomål till kommunen.

Synpunkten eller klagomålet kan fyllas i direkt på webben. Du som anmälare kommer att få svar att synpunkten/klagomålet har tagits emot och hur den kommer att hanteras. Målet är att de ska hanteras skyndsamt men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid.

Vill du skicka in din anmälan via brev kan du skriva ner dina upplevelser och skicka till Socialförvaltningen.

Personuppgifter som lämnas i samband med din registrering hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer på vår hemsida. Öppnas i nytt fönster.

Via e-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Via vanlig post:
Socialförvaltningen
Härnösands kommun
871 80 HÄRNÖSAND

Inkomna ärenden till Härnösands kommun diarieförs alltid. Personliga förhållande och sekretessuppgifter blir dock inte offentliga.

Patientnämnden Etiska nämnden

Du kan kontakta Patientnämnden Etiska nämnden i Västernorrland.

Härnösands kommun har gemensam Patientnämnd med Region Västernorrland (tidigare Landstinget). Patientnämnden lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Vanligen framför handläggaren som tar emot dina synpunkter dessa till vården och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt.

Du kan läsa mer om Patientnämnden-Etiska nämnden på Regionen Västernorrlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I denna broschyr kan du läsa mer om Patientnämnden. Pdf, 735.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Om du upplever att någon har drabbats av en allvarlig vårdskada med permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, kan du kontakta IVO.

Du kan läsa mer på IVO:s upplysningstjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.