Rehabilitering

Kommunen har ansvar för rehabiliteringen i särskilda boende, korttidsenheten och i det egna hemmet om du inte kan ta dig till din hälsocentral/vårdcentral.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster uppgift är att arbeta för att bibehålla och förbättra förmågor eller kompensera dessa med hjälpmedel.

De dagliga aktiviteterna ger dig goda och naturliga träningsmöjligheter. Vårdpersonalen får handledning av arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i rehabilitering utifrån dina behov.

Exempel på våra insatser

  • Bedöma, planera och utföra rehabilitering.
  • Prova ut hjälpmedel.
  • Handleda vårdpersonal och närstående.
  • Bedöma behovet av anpassning i bostaden.
  • Utfärda intyg.

Bostadsanpassning

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bostadsanpassning.