Resor och transporter

Det finns goda kommunikationer i kommunen med både regional och lokal kollektivtrafik för att komma till eller från Härnösand.

Kollektivtrafiken i kommunen och för hela länet samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Här hittar du mer information och upplysningar om länets kollektivtrafik. Länk till annan webbplats.

Trafikenheten handlägger i första hand frågor som berör kollektivtrafiken inom kommunen, skolskjutsar och färdtjänstfrågor. Vi hjälper dig som funderar på att ansöka om färdtjänst eller du som funderar på om ditt barn har rätt till skolskjuts.

Inom enheten har vi även egna skolskjutsfordon, där vi i egen regi utför transporter med egna förare till/från vissa av kommunens skolor.

Buss - stadsbussar och landsbygdstrafik

Din Tur

I Härnösand finns stadsbussar och landsbygdstrafik. För resor inom länet finns regional busstrafik.

Aktuella busslinjer, tidtabeller och övrig information om bussresor inom länet finns på Din Turs hemsida Länk till annan webbplats..

Y-buss

Y-buss kör busstrafik på längre sträckor.

Aktuella destinationer, tidtabeller och övrig info finns på Y-buss hemsida Länk till annan webbplats..

Barnkortet för buss

I Härnösand är det gratis att åka buss för barn och ungdomar 7-19 år. Du behöver bara ett Barnkort som du ansöker om via vår e-tjänst.

barnkortet

Det är gratis att åka året om, men den resande måste ha ett Barnkort. Det går inte att bara kliva på.

För den som är berättigad till skolskjuts gäller lite speciella saker.
Mer information och anmälan - använd vår e-tjänst.

Ansök om barnkortet

Har du frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till barnkortet@harnosand.se eller kontakta servicecenter:
Sambiblioteket - Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
servicecenter@harnosand.se

Härnösandskortet för buss

Den första juni 2018 sänktes priserna för att åka buss i Härnösands kommun. Med Härnösandskortet kostar det 200 kronor för ett periodkort som gäller 30 dagar.

barnkortet
 • Kortet kostar 200 kronor för en 30-dagars period.
 • Kortet gäller för obegränsat antal resor med buss inom Härnösands kommun.
 • Kortet gäller inte på Y-buss eller med anropsstyrd trafik.
 • Kortet kan köpas på Coop Forum och ombord på bussen.
 • När du har ett kort kan det laddas i appen Din Tur, på Din Turs hemsida eller ombord på bussen.

Härnösand Central

Vid Härnösand Central finns buss- och järnvägsstationer.

Väntsalen är öppen dagligen kl. 04.30-00.15.

Det finns förvaringsboxar där du mot en avgift kan låsa in ditt bagage.

Härnösand Central.

Taxi

Taxi Härnösand

Taxi Härnösand har även flygtaxi.
Telefon: 0611-10 000
Besök Taxi Härnösand Länk till annan webbplats.

Taxi Kurir

Telefon: 0611-270 00
Besök Taxi Kurir Länk till annan webbplats.

JOBO Taxi AB

Telefon: 070-217 41 57

Flyg

Sundsvall - Timrå Airport

Flygplatsen ligger vid E4 ca 32 km söder om Härnösand.
Besök Sundsvall - Timrå Airport Länk till annan webbplats.

Höga Kusten Airport

Flygplatsen ligger i Nyland ca 20 km norr om Kramfors. Det är ca 60 km från Härnösand.
Besök Höga Kusten Airport Länk till annan webbplats.

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Vem kan ansöka om färdtjänst

Du som har ett funktionshinder - fysiskt, psykiskt, medicinskt, med en varaktighet som kvarstår i minst i tre månader.

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Hur ansöker du om färdtjänst

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar på länken nedan eller
kontakta kommunens växel och fråga efter färdtjänsthandläggare:
Telefon växel: 0611-34 80 00
Växeln öppen: 07.30-16.30
kommun@harnosand.se

Här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst

Så här beställer du

Ring beställningscentralen som har öppet dygnet runt.
Telefon: 0775-50 77 55 senast en timme före avresa. Observera att sjukresor måste beställas två arbetsdagar innan resa.
Specialfordon ska beställas en dag i förväg för att du säkert ska få transport.

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken
Det innebär att din planerade restid kan bli förflyttad framåt eller bakåt i tiden med upp till en timme för att möjliggöra samordning av trafiken. Du får veta vilken tid du kommer att åka i samband med beställningen.

För att underlätta samordningen bör du vara resklar 10 minuter före angiven tid för avresa. Har du en exakt tid att passa säger du till vid beställningen.

Möjligheter och begränsningar

Hjälp under resan
Vid behov hjälper föraren dig i och ur fordonet, hämta och lämna vid port/entré, lägenhet, skola eller hållplats, samt hjälper dig upp/ned i trapphus etc.

Ledsagare
Du som behöver hjälp under själva resan beviljas ledsagare. (Exempelvis dövblinda, afatiker och talskadade som inte kan tala med chauffören, en del flerhandikappade).

Den färdtjänstberättigade visar sitt färdtjänstkort och betalar som vanligt.
Ledsagare reser med utan kostnad. Vill du få mer information kan du ringa Din Tur Kundcenter, telefon: 0771-10 01 10.

Fri ledsagning på buss
Alla färdtjänstberättigade i Västernorrlands län får kostnadsfritt ta med sig en person som sällskap på buss inom länet. Den färdtjänstberättigade visar sitt färdtjänstkort och giltig id-handling och betalar som vanligt. Medföljande person reser utan kostnad.

Färdtjänstberättigade åker gratis på Plusbussen i Härnösands tätort. Följeslagare får dock betala.

Medresenär
Alla som är beviljad färdtjänst har rätt att ta med sig en medresenär som betalar en egenavgift.

Hur långt får man resa?
Tillståndet gäller för resor inom kommungränsen till Midlanda flygplats samt till Hotell Höga Kusten. Boende inom riktnummerområde 0612 kan åka till Kramfors centrum.
Du som är beviljad specialfordon kan åka inom en radie på sex mil utan särskilt tillstånd.
Du som har särskilda skäl för att åka över kommungränsen, kan få ditt behov prövat utifrån riksfärdtjänstens regler.

Tid
Färdtjänst gäller hela dygnet.

Antal resor
Riktpunkten för antalet resor är 150 enkelresor per år. Ytterligare resor kan beviljas efter individuell prövning. Beställningscentralen har uppgift på antalet beviljade och utnyttjade resor. För ansökan om ytterligare resor ta kontakt med handläggare.

Vad kostar resan

Egenavgiften för färdtjänst från och med 2024-04-01

 • Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift.
 • Medresenär till barn och ungdomar betalar ingen egenavgift.
 • För övriga färdtjänstberättigade betalar medresenär samma avgift som den färdtjänstberättigade.
 • Medåkande barn som reser med färdtjänstberättigad
  vuxen, 0-7 år betalar ingen avgift och barn 7-19 år betalar halv egenavgift.
 • Av resenären begärda stopp under resan innebär att en ny resa registreras.
Priser på vad resan kostar
Kilometer
Kronor
0-7 km
50 kr
8-15 km
62 kr
16-22 km
80 kr
23-30 km92 kr
31-37 km107 kr
38-45 km128 kr
46-52 km141 kr
53-60 km153 kr

Riksfärdtjänst

Ska du resa utanför Härnösands kommun kan du ansöka om Riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är ett sätt för dig som har ett stort och varaktigt funktionshinder och måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Eventuella merkostnader som till exempel ledsagares kostnad på tåg och buss betalas av kommunen. Tillstånd ges för billigaste färdmedel med utgångspunkt från dina förutsättningar.

Ansök minst tre veckor före önskat avresedatum.

Vid större helger och semestertider skickas ansökan in sex veckor före önskat avresedatum.

För mer information, kontakta:
Mari Nordlund, handläggare på trafikenheten
Telefon: 0611-34 82 11
mari.nordlund@harnosand.se

När använder man riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten gäller för resor inom Sverige. Tillstånd beviljas för privata resor som rekreation, fritid eller annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänst beviljas inte för resor som någon annan är betalningsansvarig för till exempel stat, landsting och kommun.

Ansökan ska ske i god tid till färdtjänsthandläggaren, senast tre veckor före planerad resa. Vid storhelger samt under perioden juni till augusti måste ansökan göras senast sex veckor före avresedatum.

Ansökan om riksfärdtjänst

Läkarutlåtande för ansökan om riksfärdtjänst

Skolskjuts

Regler för skolskjuts i grundskola och grundsärskola

Flera faktorer påverkar om ditt barn kan få skolskjuts. Avstånd mellan bostad och skola, om skolvägen är farlig eller om ditt barn har en funktionsnedsättning är några av dem.

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts mellan hemmet och skolan. Den kan se ut på olika sätt. Det kan vara att ditt barn får ett busskort och åker vanlig linjetrafik men det är också specialbeställda bussar, minibussar eller till exempel taxi.

Rätt till skolskjuts utifrån avstånd mellan bostad och skola

Ditt barn har automatiskt rätt till skolskjuts om barnet går i sin placeringsskola och har ett visst avstånd mellan skolan och den bostad där barnet är folkbokfört. Du behöver inte ansöka om skolskjuts om ditt barn går i sin placeringsskola och:

 • går i förskoleklass och har längre än 2 km till skolan (gäller från höstterminen 2018)
 • går i årskurs 1-3 och har längre än 2 km till skolan
 • går i årskurs 4-6 och har längre än 3 km till skolan
 • går i årskurs 7-9 och har längre än 5 km till skolan
 • går i grundsärskola och har längre än 2 km till skolan.

Fler skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Det finns andra anledningar än avståndet som kan göra att ditt barn har rätt till skolskjuts. Det är om skolvägen bedöms vara trafikfarlig och riskfylld utöver det normala.
Ditt barn har en varaktig funktionsnedsättning som gör att hen har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.
Det finns andra särskilda omständigheter som efter en individuell prövning ger ditt barn rätt till skolskjuts.
Om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts utifrån någon av de här skälen behöver du ansöka om skolskjuts. Då gör kommunen en individuell prövning för att se om ditt barns omständigheter ger rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Växelvis boende
Barn med föräldrar boende på olika adresser och med avtalad gemensam vårdnad har rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser om avståndet till skolan medger det. Rätten till skolskjuts vid växelvist boende gäller endast om barnet går i skola i området för någon av föräldrarnas adresser. Ansökan ska göras inför varje nytt läsår och på särskild blankett som lämnas in till respektive skolexpedition. Ansökan ska vara undertecknad av båda föräldrarna för att vara giltig.

Ansökan om skoltransport vid växelvis boende eller särskilda behov

Om ditt barn går på en annan skola än placeringsskolan
Om du valt en annan skola än placeringsskolan till ditt barn har det rätt till skolskjuts om den kan genomföras utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att ordna för kommunen än vad den hade gjort om barnet gått på sin placeringsskola.

Skolskjutsreglemente

Reglemente för skolskjuts och elevresor i Härnösands kommun Pdf, 56.1 kB.

Skolskjuts regleras av lagen
Du kan läsa mer om regler för skolskjuts i 10 kap. skollagen. Länk till annan webbplats.

Djuphamn

Flygbild över djuphamnen

Härnösands djup- och oljehamn har en av norrlandskustens bästa inseglingar om ca 4 sjömil med stort djup. Vintertid är hamnen isfri länge, tack vare den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.

Djuphamn
Djuphamnen har mycket goda förutsättningar för hantering av styckegods, skogsprodukter, bulkgods, projektlaster samt ro-ro trafik.

Kajen är 300 meter lång och vattendjupet 8 meter. I norra änden finns en
25 meter bred ro-ro-ramp.

I hamnområdet finns två magasin med järnvägsspår på vardera 5 000 kvm. Dessutom finns öppna upplag på cirka 20 000 kvm.

Oljehamn
Oljehamnens pir har ett djupgående av 10,5 meter. Fartyg på upp till 45 000 tdw har anlöpt oljehamnen.

Förutom oljor hanteras även asfalt och svavelsyra. Hela oljehamnsområdet är anslutet till järnväg.

Besök Härnösands hamn Länk till annan webbplats.

Här hittar du Skeppslistan för Härnösands hamn Länk till annan webbplats.