Barnkortet - busskort för barn eller ersättningskort

Om du eller ditt barn vistas varaktigt i kommunen och är i åldern 7-19 år har du/de möjlighet att få ett gratis busskort som gäller inom Härnösands kommun.

Detta gäller för Barnkort

 • Kortet är gratis och gäller alla som är 7-19 år, från den dag du fyller sju och till dagen innan du fyller 20. Kortet gäller för obegränsat antal resor med buss inom Härnösands kommun.
 • Kortet gäller även på de kommunöverskridande linjerna 50, 90 och 201 om resan påbörjas och avslutas inom Härnösands kommun.
 • Kortet gäller inte på Y-buss eller med anropsstyrd trafik.
 • OBS. Du måste alltid ha med dig kortet och visa upp det på bussen.
 • Du kan ansöka om kortet via vår e-tjänst .
 • Den som gör ansökan måste vara över 18 år och legitimera sig med e-legitimation.
 • Beviljade kort skickas med post till den sökande.
 • Vid normala förhållanden är handläggningstiden upp till 4 dagar.
 • Kortet är personligt och ska skrivas under på baksidan.

OBS. Borttappat kort kan ersättas. Då ansöker du om ett ersättningskort på samma sätt, vilket kostar 200 kronor.

Frågor om Barnkortet

Har du frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till barnkortet@harnosand.se eller kontakta servicecenter:
Sambiblioteket - Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
servicecenter@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsmyndigheten. Besök Integritetsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson@harnosand.se