Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Är du rörelsehindrad kan du ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.